Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat grupy PoziomkaZ oraz innych grup modderskich to to zarejestruj się na forum!
Pamiętaj>>Rejestracja>>Zapomniałeś hasła
Projekty
Partnerzy
Forum
Download
Galerie
Zaawansowane Szukanie

Artykuły:

Od zera do Moddera cz. 2Tutorial -cz. 1 Od zera do ModderaPoziomkaZ TeamKr??tkie podsunowanie dzia??alnosci grupy PoziomkaZSpis Mod??w wraz z dzia??aj?cymi linkami do downloaduMroczne Tajemnice - KodyDownload - Dark MysteriesMrocznych Tajemnic Czar.

Kategorie:

PortalMroczne TajemnicePoziomkaZModdingDownloadInne

Polecamy:

Po prostu www.wklejasz.pl tekst, obrazki, filmiki z YT i pokazujesz znajomym

Statystyki:

Nasi Użytkownicy napisali 927 Komentarzy.
Mamy 3471 Zarejestrowanych Użytkowników.

Mroczne Tajemnice - FAQ

No c????. Napisa??em FAQ z najcz?stszymi pytaniami u??ytkownik??w na temat MT.
Jak kto?? ma jaki?? pomys?? na pytania, albo jakie?? spostrze??enia na temat zamieszczonych tu odpowiedzi, to niech pisze.

FAQ

Jak zainstalowa? Mroczne Tajemnice?
Aby zainstalowa? modyfikacje nale??y uruchomi? instalator i post?powa? zgodnie z instrukcjami. Mod instalujemy do folderu z gr? np. d:\Gothic. Wgrywamy go na czystego Gothica, bez wgranych innych mod??w. Po zainstalowaniu uruchamiamy gothicstarter.exe i wybieramy z listy Mroczne tajemnice.

Nie mog? zainstalowa? MT! Instalator zawiesza si?!
Wynika to z tego, ??e cz???? plik??w ma du??y rozmiar. Dopiero gdy te pliki si? zainstaluj?, pasek post?pu ruszy. Tak wi?c - cierpliwo??ci.

Co to s? patche i po co to instalowa??
Patche s? to ????atki? Poprawiaj? one wiele b???d??w wyst?puj?cych w podstawowej wersji gry. Dlatego warto przed rozpocz?ciem gry ??ci?gn?? i zainstalowa? wszystkie dost?pne patche.
Uwaga! Po instalacji patcha nale??y zacz?? gr? od pocz?tku!Wy???cza mi gr? z komunikatem "B: VFILE Err: -2: Can't find file:" g????wnie przy szamanach w ??wi?tyni ??ni?cego.
Zajrzyj do dzia??u download. Tam jest patch naprawiaj?cy problem.

Czy mod zwi?ksza wymagania gry?
Nieznacznie tak. Wynika to z tego, ??e ??wiat jest przepe??niony wieloma nowymi rzeczami, przez co nieco wzrasta zapotrzebowanie na pami?? RAM.

Uruchamia mi si? zwyk??y Gothic.
Przyczyn? mo??e by? nieprawid??owe zainstalowanie moda. Sprawd?? czy nie masz w katalogu gothic folderu ??gothic? Je??eli masz przekopiuj zawarto??? katalogu gothic/gothic do folderu gothic. Jednak je??li wszystko jest w porz?dku, uruchom moda za pomoc? gothicstarter.exe. Je??eli mod uruchomi si? prawid??owo podczas wczytywania poka??e si? ekran z czaszk? i napisem ??Mroczne Tajemnice?.

Graj?c w MT nie widz? nowych oboz??w, a mapa od Diega jest czarna.
Problem polega na tym, ??e grasz w zwyk??ego Gothica. Wejd?? w gothic/system, uruchom program gothicstarer i wybierz ??Mroczne tajemnice? Je??eli problem wyst?puje nadal zainstaluj gr? i moda ponownie.

O ile wzrasta czas rozgrywki z modem?
Mod jest dosy? d??ugi. Przej??cie Gothica z modyfikacj? mroczne tajemnice trwa ??rednio od 20 do 30 godzin.

Wywala mnie z gry.
Jest wiele czynnik??w kt??re mog? by? tego powodem. Spr??buj zainstalowa? ponownie Gothica i MT.

Gdy podchodz? do niekt??rych miejsc wyskakuje mi b???d ??asc not found Keiler_body?.
B???d pojawia si? zawsze gdy uruchamiamy normalnego gothica z wgranym MT. Je??eli b???d pojawia si? podczas grania w MT spr??buj zainstalowa? Gothica i MT ponownie.

Gdy wychodz? z kopalni wywala mnie do Windowsa.
Niestety, jest tylko jedno wyj??cie. Zainstaluj ponownie Gothica i MT.

Podczas gry pojawia si? b???d acces violation.
Powod??w mog? by? setki, wi?c rad?? sobie sam xD.

Moje save`y nie dzia??aj?, gdy pr??buje je wczyta? gra si? wy???cza.
Przyczyna mo??e by? pr??ba odpalenia starych save`??w. Save z podstawowego Gothica nie s? kompatybilne z MT. Pami?taj ze po wgraniu patcha musisz rozpocz?? gr? od pocz?tku!

Potwory mnie nie atakuj?.
Porozmawiaj z jakim?? NPC. Wszystko powinno wr??ci? do normy.

Liczba potwor??w w MT jest du??a i w walce z nimi wywala mnie do Windowsa.
Nale??y zainstalowa? wersj? 2.02 i rozpocz?? now? gr?.

Czy je??eli do???cz? do jakiego?? obozu z Gothica, to b?d? m??g?? do???czy? do nowych gildii?
W MT tylko gildia "stra??nik??w kopalni" zmienia nam gildie w statystykach, jednak mo??emy do nich do???czy? niezale??nie od tego w jakiej gildii jeste??my. Pozosta??e organizacje: Pradawni, Przemytnicy, Fanatycy i ?owcy Ork??w, nie zmieniaj? naszej gildii. Do???czamy do nich tak jak do pirat??w w NK.

Czy mo??na gra? w zwyk??ego Gothica, na kt??rym zainstalowane s? MT?
Tak.

Przy wyj??ciu z kopalni, stra??nicy mnie atakuj?.
Zainstaluj patcha 2.02 i rozpocznij now? gr?.

Atakuj? mnie bandyci kiedy robi? zadanie dla Przemytnik??w
Niestety nie wiadomo co powoduje ten b???d. Na razie jedynym wyj??ciem jest zabicie bandyt??w i przywo??anie kodami Kos? i Quentina.
EDIT. Spos??b Souler'a:
Cytuję:Jest lepszy spos??b, dla tych, co nie cierpi? kod??w. Idziemy do bandyt??w, wybijamy tych co przeszkadzaj?, wywabiamy Quentina z obozu i odchodzimy od niego tak daleko, by nas zostawi?? (powie wtedy "Nigdy wi?cej si? tu nie pokazuj!" lub co?? w tym stylu). Potem gadamy z nim ZANIM przejdzie przez bram? (pffff), kt??rej pilnuje Kosa. Walnie nam tekst w stylu "znowu szukasz k??opot??w?" i zacznie gada?. I prosz?, mission completed, a kody nieu??yte.

Tylko trza pami?ta?, by pom??wi? z Kos?.


Jakie s? kody na Kos? i Quentina?
Kosa - org_864_kosa
Quentin - org_858_quentin


Mam wersj? 1.01 lub 1.03. Czy da si? zainstalowa? dubbing?
Nie. Dubbing dzia??a tylko z wersj? 2.0x.

Gram w wersj? 2.0x i nie ma respawnu potwor??w z wersji 1.01. B???d? Je??li tak, to jak to naprawi??
??aden b???d. Respawn zosta?? ju?? usuni?ty w wersji 1.03. I nie ma w planach przywr??cenie go.

Mam problem z misj? (??)
Zajrzyj do solucji. Je??eli nie znajdziesz tam odpowiedzi zapytaj na forum.

Mam problem z MT, jednak nie znalaz??em tutaj odpowiedzi, co zrobi??
Przede wszystkim zapytaj na naszym forum. Pami?taj jednak, aby najpierw sprawdzi? czy nikt nie mia?? podobnego problemu. Pami?taj te?? aby dok??adnie opisa? tw??j problem.

Czy planujecie kontynuacj? Mrocznych Tajemnic?
Nie.

Co si? stanie jak zadam pytanie na kt??re odpowied?? jest w FAQ?
Taki kto?? otrzyma jedno ostrze??enie.

Data dodania : 15:28 01.01.2009 | przez Siekacz
Ostatnio edytowane : 21:59 16.04.2011 | przez Bruce

Profesjonalne strony internetowe
Zdunek 15:36 01.01.2009 Mo??ecie tu zadawa? wszelkie pytania i inne rzeczy zwi?zane z problemami w MT, dzi?ki temu inni u??ytkownicy nie b?d? musieli przeszukiwa? ca??ego forum.Bezimienny 15:50 01.01.2009 Ja dzisiaj wgra??em na dysk sobie Gothic'a i MT.W??anczam gre ,a tu mi wyskakuje b???d z d??wi?kiem:O
z 15 razy odpala??em gre i ci?gle by??o to samo.(W Gothic/system zmienia??em patch.mod na patch3.mod przed instalacj? patcha 1.03)
Co musze zrobi? ,aby sobie pograc?
EDIT:
Dzi?ki Zdunek naprawde posiadasz wielk? wiedze na temat Gothic'a:)
EDIT:
Aha,i jeszcze co?? smile.gif
Czy jest jaka?? r????nica je??li wgram na wersje 1.01 patch 1.02 i wgram na to patch 1.03?
Dlaczego jest podany link do patcha 1.02?
Zdunek 15:55 01.01.2009 Je??li b???d z d??wi?kiem to dosy? prawdopodobne ??e masz problem ze sterownikami od karty d??wi?kowej, ew zainstaluj sobie nowego directxleopard 17:21 01.01.2009 R????nica mi?dzy patchem 1.01 lub 1.02 i 1.03.
jest taka ja mia??em taki b???d jak ide gdzie?? Np:Z starego obozu to widze ??e jest jeden wilk gra si? za cina i nagle pojawia si? ze 100 wilk??w i si? wy??ancza gra tongue.gif.A jak zainstalowa??em patcha 1.03 to tak si? szybko nie mno??y??y stwory i poprawi??o r????nego rodzaju b???dy.
Bezimienny 17:25 01.01.2009 Dzienki Leopardleopard 17:30 01.01.2009 Nie ma sprawy tongue.gifBezio001 19:33 27.02.2009 Ja mam taki problem. Nie wida? niekt??rych rzeczy np.: mieczy tz. niby je mam za??o??one ale nie mam (czyli miecze widmo). Czy da si? to jako?? naprawi?????Lee 18:37 25.03.2009 Ja mam tak ??e kiedy gadam z kolesiem dodanym przez MT to wida? tylko tekst a nic nie s??ycha? sad.gif Pomo??e kto?? ???
A o jakie Pomorze ci chodzi??o? Gda??skie czy jakie?? inne? Nast?pnym razem pisz poprawnie. Na tym forum raczej nie toleruj? takiej pisowni ->Bruce
Arknash 13:25 03.04.2009 Witam, mam du??y problem, a mianowicie z ma??ym smokiem.
Odczeka??em ju?? ponad tydzie?? a on nadal nie chce rosn??, pr??bowa??em mu podrzuci? jakie?? mi?so czy wod? ale to te?? nic nie daje, prosz? o pomoc poniewa?? on jest strasznie wolny i obawiam si? ??e wkr??tce b?d? musia?? go porzuci?.
lolek1 20:02 27.04.2009 Witam, po zabiciu Balaiareth'a probuje teleportowac sie przy pomocy krysztalu, ktory znalazlem przy Jego zwlokach, ale kiedy to robie wywala mnie do windows'a, wie ktos moze jak naprawic ten blad?Strona 1 2 3 Jeżeli chcesz dodać komentarz zapraszamy na Forum.