Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat grupy PoziomkaZ oraz innych grup modderskich to to zarejestruj się na forum!
Pamiętaj>>Rejestracja>>Zapomniałeś hasła
Projekty
Partnerzy
Forum
Download
Galerie
Zaawansowane Szukanie

Artykuły:

Od zera do Moddera cz. 2Tutorial -cz. 1 Od zera do ModderaPoziomkaZ TeamKr??tkie podsunowanie dzia??alnosci grupy PoziomkaZSpis Mod??w wraz z dzia??aj?cymi linkami do downloaduMroczne Tajemnice - KodyDownload - Dark MysteriesMrocznych Tajemnic Czar.

Kategorie:

PortalMroczne TajemnicePoziomkaZModdingDownloadInne

Polecamy:

Po prostu www.wklejasz.pl tekst, obrazki, filmiki z YT i pokazujesz znajomym

Statystyki:

Nasi Użytkownicy napisali 927 Komentarzy.
Mamy 3471 Zarejestrowanych Użytkowników.

Mroczne Tajemnice - Nowe potwory.

Aligator:
Poziom: 35
Si??a: 100
Zr?czno???: 120
Zdrowie: 280
Mana: 0
Wyst?puje obok zbiornik??w wodnych. Mo??na je spotka? obok chaty my??liwego nieopodal Klasztoru Zmiennokszta??tnych. Podczas spotkania z nim, mo??liwe bardzo szybkie zej??cie z tego ??wiata.Podziemny Aligator:
Poziom: 60
Si??a: 120
Zr?czno???: 150
Zdrowie: 350
Mana: 0
Silniejszy od Aligatora. Wyst?puje w Podziemnym ??wiecie u Pradawnych. Jeszcze wredniejszy od poprzednika. Zamiast z nim walczy?, nale??y ucieka?. Lepiej by? ??ywym tch??rzem ni?? martwym bohaterem.Stary Aligator:
Poziom: 50
Si??a: 140
Zr?czno???: 140
Zdrowie: 380
Mana: 0
Kolejna odmiana Aligatora. Wyst?puje przed jaskini? ze smoczym jajem. Niech nie zwiedzie nazwa. Mimo, ??e jest stary, porusza si? naprawd? szybko i jest niesamowicie silny, skurczybyk jeden.Dzik:
Poziom: 14
Si??a: 70
Zr?czno???: 70
Zdrowie: 140
Mana: 0
Dzik jest dziki, dzik jest z??y. Przebywa w lesie nieopodal Obozu Stra??nik??w Kopalni oraz w drodze do Areny z Obozu Sekty. Nieoceniony podczas mro??nej zimy. Z jego sk??ry mo??na uszy? ciep??e futro, a mi?so nadaje si? do zjedzenie po uprzednim przyrz?dzeniu.Ogromny Gad:
Poziom: 100
Si??a: 180
Zr?czno???: 180
Zdrowie: 1000
Mana: 0
Wygl?da jak przero??ni?ty Z?bacz, z t? r????nic?, ??e mocniej k??apie szcz?k? i ma wysoki wska??nik HP. Na szcz???cie jest ich tylko 2 i obydwa niedaleko Obozu Stra??nik??w Kopalni. Zaleca si? nie podchodzenie do nich, chyba, ??e kto?? chce pope??ni? samob??jstwo.Smok:
Poziom: 500
Si??a: 220
Zr?czno???: 220
Zdrowie: 1200
Mana: 1200
Smok jak to smok. Zieje ogniem, ma skrzyd??a i jest du??y. Co ciekawe, nie jest odporny na ogie??. Mo??na go spotka? jedynie je??li otworzyli??my jajo z ma??ym smokiem. To jest jego doros??a wersja. Ot, taki prywatny smok. (Usuni?ty w finalnej wersji)
Ma??y smok:
Poziom: 1
Si??a: 20
Zr?czno???: 20
Zdrowie: 50
Mana: 0
Jak nazwa wskazuje, jest on dosy? ma??y i s??aby. Spotykamy go po rozbiciu smoczego jaja. Znajduje si? ono w jaskini nieopodal Obozu Sekty. Uwa??a nas za swoj? mam?. Ech, macierzy??stwo to dobra rzecz. (Usuni?ty w finalnej wersji)
Czarny Smok:
Poziom: 400
Si??a: 200
Zr?czno???: 200
Zdrowie: 1000
Mana: 1000
Nieco s??absza wersja zwyk??ego Smoka. W grze spotyka si? go trzykrotnie. Raz podczas pierwszej wizyty u Pradawnych, drugi na wyspie Uriziela, gdzie strze??e wej??ciowej bramy do jego miasta i trzecii raz po u??yciu rogu zebranego z cia??a pierwszego Czarnego Smoka. Do tego pierwszego podchodzi? z dystansem je??li chcesz si? z nim bi?. Mo??e zrobi? z ciebie pieczone mi?so. A w tym stanie niewiele ju?? mo??na zrobi?.Wielki Paj?czak:
Poziom: 35
Si??a: 90
Zr?czno???: 80
Zdrowie: 220
Mana: 0
Nieco przypomina pe??zacza. ??yje w ciemnych jaskiniach. Spotykamy kilka sztuk w jaskini nieopodal wie??y Xardasa jak i w jaskini gdzie jest teleport do siedziby Pradawnych oraz w jaskiniach w Podziemnym ??wiecie. Ot taki przero??ni?ty robal, kt??ry mo??e sobie zrobi? z ciebie podwieczorek.Paj?czak Trute??:
Poziom: 25
Si??a: 75
Zr?czno???: 70
Zdrowie: 160
Mana: 0
S??abiej rozwini?ty od Wielkiego Paj?czaka. Mo??na go spotka? w jaskini z teleportem do Pradawnych i w jaskiniach w Podziemnym ??wiecie. Nie stanowi zbytniego zagro??enia. Jaskinie, jaskinie i jaskinie. ??yj? tylko w jaskiniach. I s? ??wietnymi p??ywakami.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/pajeczakwojownik.JPG[/img]Paj?czak Wojownik:
Poziom: 35
Si??a: 90
Zr?czno???: 80
Zdrowie: 220
Mana: 0
R????ni si? od Wielkiego Paj?czaka wygl?dem i nieco wi?ksz? ochron? na r????nego rodzaju ataki. Wyst?puje tylko w jaskini z teleportem do Pradawnych. Ciekawe tylko jak zdoby?? status wojownika?[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/ognistystraznik.JPG[/img]Ognisty Stra??nik:
Poziom: 200
Si??a: 160
Zr?czno???: 160
Zdrowie: 800
Mana: 900
Wygl?dem przypomina Ognistego Golema, ale jest od niego znacznie silniejszy. Jest ca??kowicie odporny na bro?? dystansow? i ogie??. Do spotkania jedynie w Podziemnym ??wiecie u Pradawnych obok kopca rudy. Strze??e niez??ego zestawu broni i amuletu. Z powodu ognistego temperamentu ma wielkie trudno??ci z nawi?zywaniem przyjacielskich stosunk??w.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/dziewicachaosu.JPG[/img]Dziewica Chaosu:
Poziom: 40
Si??a: 135
Zr?czno???: 135
Zdrowie: 390
Mana: 0
Mo??na j? spotka? w Podziemnym ??wiecie u Pradawnych. Z powodu braku m???czyzn (chyba trudno by??oby jakiego?? znale???) ostro trenowa??a, czego wynikiem jest ogromna si??a. Je??li nie jeste?? pi?knym, umi???nionym i wysokim facetem nie zbli??aj si? do niej.
[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/orkelita.JPG[/img]Ork Elita:
Poziom: 50
Si??a: 140
Zr?czno???: 160
Zdrowie: 420
Mana: 0
Wyst?puje na terenach ork??w po??r??d zwyk??ych pobratymc??w oraz na wyspie Uriziela. Jest silny i jednym ciosem mo??e pozbawi? ci? g??owy. Ju?? sam jego smr??d powoduje, ??e cz??owiek prawie wyzion??? ducha.
[img]http://ifotos.pl/uploaded/27308.JPG[/img]Ork Renegat:
Poziom: 35
Si??a: 100
Zr?czno???: 165
Zdrowie: 300
Mana: 0
S??abszy od Orka Elity. Niemniej potrafi mocno przy??o??y?. Zalecenia: omija? z daleka, chyba, ??e chce si? zawisn?? w ich mie??cie jako trofeum.

[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/orkpulkownik.JPG[/img]Ork Pu??kownik:
Poziom: 75
Si??a: 180
Zr?czno???: 200
Zdrowie: 575
Mana: 0
Wredniejszy, silniejszy i bardziej ??mierdz?cy od Orka Elity. Mo??na ich spotka? obok Miasta Ork??w oraz na wyspie Uriziela. Je??li nie masz 100-osobowej za??ogi nawet nie my??l o wycieczce do ich miasta.
[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/wrednyorcwarior.JPG[/img]Wredny OrcWarrior:
Poziom: 100
Si??a: 220
Zr?czno???: 250
Zdrowie: 750
Mana: 0
Najgorszy z najgorszych. Nikt na razie si? na niego nie natkn???, cho? przypuszcza si?, ??e przebywa w najciemniejszych zak?tkach Miasta Ork??w. Je??li si? na niego natkniesz, zm??w szybk? jak??? modlitw?, bo zosta??o ci tylko kilka sekund ??ycia.
[img]http://ifotos.pl/uploaded/27310.JPG[/img]Ork Wielkolud:
Poziom: 50
Si??a: 950
Zdrowie: 20000
Mana: 0
Ork prosto z czelu??ci piekie??. Wygl?dem przypomina zwyk??ego Orka Wojownika jednak jest od niego jakie?? 2 razy wi?kszy. Bydl? jest niewiarygodnie silne i wytrzyma??e. Zabicie go graniczy z cudem. Mo??e ??atwo ci? nie zauwa??y? co zwykle ko??czy si? rozdeptaniem przez jego wielgachne stopy.
[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/potwory/neo.jpg[/img]Niemar??y Ork Elita:
Poziom: 50
Si??a: 140
Zr?czno???: 160
Zdrowie: 3000
Mana: 0
Nieumar??y Ork Elita. przez ca??? przygod? mo??na spotka? tylko (a??) dw??ch takich. W obozie ?owc??w Ork??w. Natomiast ca??e armie stacjonuj? w mie??cie Ork??w. Maj? du??o zdrowia i nie ma nic many. Na co ona wojownikowi? S? praktycznie nie??miertelne. Maj? jedn? s??abo???. Z ca??ego cia??a tylko g??owa jest nienaruszona. Reszta trzyma si? tylko dzi?ki zbroi.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/potwory/nos.jpg[/img]Niemar??y Ork Szaman:
Poziom: 50
Si??a: 140
Zr?czno???: 160
Zdrowie: 2000
Mana: 0
Kolejny Nieumar??y ork. Tym razem Szaman. Mo??na spotka? jednego takiego osobnika nieopodal ?owc??w Ork??w. Kilku z nich pa???ta si? tak??e w mie??cie Ork??w wraz z Nieumar??ymi Elitami. Maj? nieco mniej zdrowia ni?? Elity i nie ma nic many, co nieco dziwi. W ko??cu to szaman. Jak na umarlaka trzyma si? ??wietnie. Cho? prawdopodobnie jest to tylko kamufla??.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/rozpruwacz.JPG[/img]Rozpruwacz:
Poziom: 80
Si??a: 160
Zr?czno???: 160
Zdrowie: 750
Mana: 0
Wygl?da jak zmutowany Z?bacz. Dosy? cz?sto tworz? z nimi stada. Do spotkania g????wnie na terenie Klasztoru Zmiennokszta??tnych jak i w Podziemnym ??wiecie u Pradawnych oraz na ??cie??ce prowadz?cej z Nowego Obozu do Kamiennego kr?gu. ??yje r??wnie?? niedaleko wie??y Xardasa po??r??d Brzytw. Nie zaleca si? z nimi zapoznawa?. Nie s? zbyt towarzyskie, ale s? za to g??odne i z pewno??ci? zaprosz? ci? na uczt? jako danie g????wne.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/demonicznyrozpruwacz.JPG[/img]Demoniczny Rozpruwacz:
Poziom: 200
Si??a: 220
Zr?czno???: 220
Zdrowie: 1150
Mana: 0
Wi?kszy i wredniejszy od zwyk??ego Rozpruwacza. Jednym k??apni?ciem szcz?ki mo??e pozbawi? ci? g??owy. Mo??na ich spotka? w Podziemnym ??wiecie u Pradawnych wraz ze zwyk??ymi Rozpruwaczami. Poniewa?? ten gatunek jest na wymarciu zaleca si? robienie wszystkiego aby przetrwa??y. Najlepszym sposobem jest zrobienie z siebie przek?ski.
[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/podziemnyscierwojad.JPG[/img]Podziemny ??cierwojad:
Poziom: 40
Si??a: 80
Zr?czno???: 120
Zdrowie: 300
Mana: 0
Bardziej do??wiadczony od zwyk??ego ??cierwojada. Do spotkania jedynie w Podziemnym ??wiecie u Pradawnych. Wbrew nazwie gustuje w ??wie??ym surowym mi?sie. Zw??aszcza w twoim.
[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/owca.JPG[/img]Owca:
Poziom: 1
Si??a: 5
Zr?czno???: 5
Zdrowie: 10
Mana: 0
Nazwa m??wi sama za siebie. Nie do spotkania w grze.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/angelina.JPG[/img]Angelina:
Poziom: 10
Si??a: 35
Zr?czno???:3 5
Zdrowie: 110
Mana: 0
Mocniejsza wersja zwyk??ej owcy. Jest domowym zwierz?ciem Melkora. Do spotkania w jego kryj??wce tu?? obok rzeczki, pomi?dzy Nowym Obozem, a Obozem Stra??nik??w Kopalni. By??a karmiona ludzkim mi?sem i krwi?. Ciekawe czy wyros??y jej od tego k??y?
[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/kamiennabestia.JPG[/img]Kamienna Bestia:
Poziom: 1000
Si??a: 250
Zr?czno???: 250
Zdrowie: 2200
Mana: 1200
Najsilniejszy ze Smok??w. Wygl?da tak jakby by?? zrobiony z kamienia, ale poza tym to jest zwyk??y smok. Mo??na go spotka? w Podziemnym ??wiecie u Pradawnych. Pilnuje on najpot???niejszej broni w ca??ej grze, mianowicie m??ota o nazwie ??Dotyk Beliara?. Nie podchodzi? bez potrzeby. Je??li chcesz umrze? szybko i bezbole??nie to jest idealny wyb??r na narz?dzie twojej ??mierci.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/demonicznapantera.JPG[/img]Demoniczna Pantera:
Poziom: 50
Si??a: 120
Zr?czno???: 120
Zdrowie: 400
Mana: 0
WOW!!! Pantera!!! I do tego demoniczna. Pojedynczo stanowi ??rednie zagro??enie. K??opot w tym, ??e nie spotykamy jej pojedynczo, tylko w stadach. Do spotkania w Podziemnym ??wiecie u Pradawnych.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/strazniczapantera.JPG[/img]Stra??nicza Pantera:
Poziom: 60
Si??a: 180
Zr?czno???: 180
Zdrowie: 400
Mana: 0
Bardziej do??wiadczony od Demonicznej Pantery. Mo??na spotka? oswojon? park? w siedzibie Pradawnych. Mi??e zwierz?tka domowe. Tylko trzeba si? mocno pilnowa? podczas snu.
[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/jaskiniowytroll.JPG[/img]Jaskiniowy Troll:
Poziom: 250
Si??a: 180
Zr?czno???: 60
Zdrowie: 1500
Mana: 0
Niewiele silniejszy od zwyk??ego Trolla, niemniej jednak potrafi mocno przy??o??y?. Jest niewra??liwy na bro?? dystansow?. Do spotkania w Podziemnym ??wiecie u Pradawnych. Uwa??a? na jego odchody. S? tak du??e, ??e cz??owiek mo??e w nich utkn?? i zanim si? wygrzebie, Troll zrobi z jego g??owy miazg?.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/pradawnytroll.JPG[/img]Pradawny Troll:
Poziom: 250
Si??a: 180
Zr?czno???: 60
Zdrowie: 1500
Mana: 0
Najsilniejszy ze wszystkich Trolli. Tak jego pobratymcy jego sk??ra jest tak gruba, ??e wszystkie strza??y czy be??ty s? nieskuteczne. Mo??na je spotka? w Podziemnym ??wiecie u Pradawnych. Jego futro jest wart? fortun?, ale jest k??opot ze zdobyciem go. Jego w??a??ciciel jest do niego mocno przywi?zany.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/arcykaplanbeliara.JPG[/img]Arcykap??an Beliara:
Poziom: 150
Si??a: 250
Zr?czno???: 250
Zdrowie: 850
Mana: 275
Do spotkania jedynie na wyspie Uriziela. Strze??e miecza jednor?cznego o nazwie ??Krzyk Pot?pie??ca?. Mo??e go u??y? jedynie s??uga Beliara. Plotka g??osi, ??e Arcykap??an jest niewra??liwy na wszystkie rodzaje broni za wyj?tkiem magii. ??mia??k??w kt??rzy chcieli j? potwierdzi? Arcykap??an odes??a?? do swojego pana.[img]http://ifotos.pl/uploaded/27320.jpg[/img]Stra?? przyboczna Arcykap??ana Beliara
Poziom: 80
Si??a: 220
Zr?czno???: 180
Zdrowie: 650
Mana: 0
Stra?? przyboczna Arcykap??ana Beliara. S? tak samo wredni jak ich pan. Ich jedyn? s??abo??ci? jest podatno??? na magi?. Pociech? jest fakt, ??e nie u??ywaj? czar??w. Mog? zrobi? z cz??owieka krwawy och??ap z tak? ??atwo??ci? jak rozdeptuje si? robaka.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/zombiewojownik.JPG[/img]Zombi Wojownik:
Poziom: 35
Si??a: 140
Zr?czno???: 140
Zdrowie: 450
Mana: 0
Nieco lepiej rozwini?ty od zwyk??ego zombiaka. Niewra??liwy na bro?? dystansow?. Do tego jest uzbrojony. Do spotkania w zatopionej wie??y Xardasa i okolicznych terenach, w jaskini z upad??ym Paladynem, w Kamiennym Kr?gu w pomieszczeniu z kamieniem ogniskuj?cym, w wie??y Xardasa, w jaskini z teleportem do Pradawnych oraz w Podziemnym ??wiecie u Pradawnych. Maj?c miecz mo??e dosta? si? do trudno dost?pnych organ??w wewn?trznych, w celu konsumpcji oczywi??cie.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/potwory/zu.jpg[/img]Zombie Uczony:
Poziom: 50
Si??a: 140
Zr?czno???: 140
Zdrowie: 650
Mana: 0
Najsilniejszy ze wszystkich Zombie. Jest ca??kowicie odporny na bro?? dystansow? i niemal??e na magi?. Pozostaje tylko pytanie. Jak Zombie mo??e by? uczonym?

[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/upadlyczarnoksieznik.JPG[/img]Upad??y Czarnoksi???nik:
Poziom: 50
Si??a: 140
Zr?czno???: 140
Zdrowie: 550
Mana: 0
Nieco s??abszy od Zombie Uczonego. Ma niewiele mniejsze zdrowie i ochron? przed broni? i ogniem. Tak jak Uczony jest niewra??liwy na bro?? dystansow? i w niewielkim stopniu podatny na czary. Do spotkania obok drogi wiod?cej do Cytadeli, w jaskini z Upad??ym Paladynem, w jaskini z teleportem do Pradawnych oraz w Podziemnym ??wiecie u Pradawnych. Ciekawe z jakiej wysoko??ci upad?? ten czarnoksi???nik.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/puszekokruszek.JPG[/img]Puszek Okruszek:
Poziom: 15
Si??a: 80
Zr?czno???: 50
Zdrowie: 160
Mana: 0
Wilk Albinos znajduj?cy si? w Obozie Przemytnik??w. Jest domowym zwierz?tkiem ich przyw??dcy Thangora i zarazem najsilniejszym z wilk??w. Jako jedyny wilk nie atakuje ludzi. Marne to pocieszenie.
[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/czarnywilk.JPG[/img]Czarny Wilk:
Poziom: 15
Si??a: 60
Zr?czno???: 50
Zdrowie: 140
Mana: 0
Jak sama nazwa wskazuje jest to wilk koloru czarnego. Od zwyk??ego wilka r????ni si? jeszcze niewiele wi?kszym zdrowiem. Mo??na go spotka? w lesie. Zazwyczaj przebywa w stadach z??o??onych ze zwyk??ych wilk??w i czerwonych. Pojedynczo nie jest ??adnym zagro??eniem. W stadzie zabija szybko i skutecznie. Bez mo??liwo??ci zmartwychwstania.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/czerwonywilk.JPG[/img]Czerwony Wilk:
Poziom: 14
Si??a: 60
Zr?czno???: 50
Zdrowie: 120
Mana: 0
Najs??abszy ze wszystkich wilk??w. Spotyka si? go w lasach. Atakuje grup? z??o??on? ze zwyk??ych wilk??w i czarnych. Tylko dlaczego czerwony? Czy??by kto?? upu??ci?? na niego puszk? z czerwon? farb??[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/bagiennyjaszczur.JPG[/img]Bagienny jaszczur:
Poziom: 15
Si??a: 70
Zr?czno???: 60
Zdrowie: 140
Mana: 0
Nieznacznie silniejszy od zwyk??ego jaszczura. Mo??na je spotka? przed mostem prowadz?cym do jaskini Czarnych Gobelin??w i w miejscach gdzie s? zwyk??e jaszczury. Jeden z nich przebywa niedaleko Miasta Ork??w. Co ciekawe, miejsca w kt??rych wyst?puj? nie maj? nic wsp??lnego z bagnami. Czy??by przegrana rywalizacja z B??otnymi W???ami?[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/ognionosca.JPG[/img]Ogniono??ca:
Poziom: 500
Si??a: 250
Zr?czno???: 250
Zdrowie: 800
Mana: 800
Wygl?da jak niebieski Cieniostw??r. I na tym ko??cz? si? podobie??stwa. Opr??cz wysokiej si??y jest prawie odporny na wszelkiego rodzaju ataki, co w po???czeniu z jego ognistymi ciosami niemo??liwe jest pokonanie go zwyk??? broni?. Zosta?? stworzony przez Innosa i przebywa w Podziemnym ??wiecie u Pradawnych. Niby stoi po stronie dobra, a atakuje ka??dego. Chyba co?? mu si? pomiesza??o z braku seksu.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/ostrokielsamiec.JPG[/img]Ostrokie?? ?? Samiec:
Poziom: 100
Si??a: 200
Zr?czno???: 200Zdrowie: 400
Mana: 400
Wygl?dem przypomina Ogniono??c?. I jest od niego s??abszy. W przeciwie??stwie do Ogniono??cy nie atakuje nikogo. Jestem jednym z dw??ch pozosta??ych przy ??yciu Ostrok????w. ??yje w Podziemnym ??wiecie u Pradawnych . Jest tzw. pieszczoszkiem Eli??Ne. Ci???ko sobie wyobrazi? ich wsp??lne zabawy.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/ostrokielsamica.JPG[/img]Ostrokie?? ?? Samica:
Poziom: 100
Si??a: 200
Zr?czno???: 200
Zdrowie: 400
Mana: 400
Ma takie same cechy jak Samiec Ostrok??a za wyj?tkiem nazwy. Jak na par? przysta??o, ??yj? razem. Tak wi?c mo??na ich spotka? tylko w Podziemnym ??wiecie u Pradawnych. Unika? ich w okresie godowym. S? bardzo dra??liwe i atakuj? ka??dego, kto nie jest z ich gatunku.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/ostrokiel.JPG[/img]Ostrokie??:
Poziom: 190
Si??a: 200
Zr?czno???: 200
Zdrowie: 400
Mana: 400
Taki nie do ko??ca prawdziwy Ostrokie??. Poza wi?kszym do??wiadczeniem, r????ni si? tym, ??e kiedy?? by?? Nekromant?, ale Eli??Ne zamieni??a go w Ostrok??a za to, ??e niemal doszcz?tnie wymordowa?? ich ca??y gatunek. Chcia??a ??eby posmakowa?? ich cierpienia. Do spotkania w Podziemnym ??wiecie u Pradawnych po??r??d dw??ch Ostrok????w. Samica Ostrok??a musia??a mie? dobrze. Dw??ch facet??w??[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/nieumarlycieniostwor.JPG[/img]Nieumar??y Cieniostw??r:
Poziom: 60
Si??a: 160
Zr?czno???: 160
Zdrowie: 400
Mana: 300
Cieniostw??r, tyle ??e martwy. Mo??na go spotka? w jaskini obok ??cie??ki prowadz?cej z Nowego Obozu do Kamiennego Kr?gu, w jaskini obok tego?? Kr?gu, w Wie??y Mgie??, w pobli??u zatopionej wie??y Xardasa pod mostem prowadz?cym do Kamiennej Fortecy oraz w jaskini z teleportem do Pradawnych. Jest niezwykle silny i wytrzyma??y. Poniewa?? nie ma sk??ry, stoj?c w odpowiednim miejscu mo??na przez niego spojrze? na wskro??.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/goblinzabijaka.JPG[/img]Goblin Zabijaka:
Poziom: 22
Si??a: 140
Zr?czno???: 140
Zdrowie: 220
Mana: 0
Mo??na znale??? kilka sztuk w grupach g????wnie Czarnych Goblin??w. Jest nieco wi?kszy od swoich pobratymc??w i jak na goblina dosy? silny. Mimo, ??e jest kurduplem potrafi mocno przy??o??y? swoim mieczykiem. Nie nale??y zbli??a? gdy wok???? niego jest du??o pomniejszych goblin??w. Efekt? Koniec zgryzot doczesnego ??wiata.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/demonicznywarg.JPG[/img]Demoniczny Warg:
Poziom: 40
Si??a: 120
Zr?czno???: 120
Zdrowie: 280
Mana: 0
Warg znany z Gothica 2 powraca. Ale znacznie silniejszy. Do spotkania w pobli??u zatopionej wie??y Xardasa pod mostem prowadz?cym do Kamiennej Fortecy i w Podziemnym ??wiecie u Pradawnych. Atakuje w grupach, wi?c nale??y si? trzyma? od nich z daleka. W ci?gu kilku chwil mog? rozerwa? cz??owieka na strz?py, a to niezbyt ??adnie si? prezentuje.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/olbrzymiszkielet.JPG[/img]Olbrzymi Szkielet:
Poziom: 50
Si??a: 120
Zr?czno???: 100
Zdrowie: 500
Mana: 200
Silniejszy od zwyk??ego szkieletu. Dodatkowo dzier???c dwur?czny miecz potrafi nie??le przywali?. Do spotkania kilka w zatopionej wie??y Xardasa, dwa w jaskini z Upad??ym Paladynem pilnuj?cy teleportuj oraz kolejne dwa w Podziemnym ??wiecie u Pradawnych obok teleportu przenosz?cego z powrotem do siedziby Pradawnych.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/straznikportalu.JPG[/img]Bestia z Otch??ani:
Poziom: 200
Si??a: 130
Zr?czno???: 130
Zdrowie: 530
Mana: 60
Cieniostw??r w nowej roli. Tym razem jako stra??nik teleportu do siedziby Pradawnych. ??yje samotnie w??r??d Paj?czak??w i Umarlak??w. Od takiego towarzystwa mo??na nie??le ze??wirowa?, ale jemu ta sztuka si? jako?? nie uda??a.[img]http://poziomkaz.pl/otherfiles/miniaturki/kuzuar.JPG[/img]Kuzuar:
Poziom: 80
Si??a: 130
Zr?czno???: 130
Zdrowie: 330
Mana: 130
Mo??na go spotka? tylko na wyspie Uriziela. Ich kolor jest nieco podobny do otoczenia w kt??rym ??yj?. Prawdopodobnie chcia?? si? zakamuflowa? w??r??d ro??lin, ale co?? mu si? do ko??ca nie uda??o.
[img]http://ifotos.pl/uploaded/27276.JPG[/img]Jadowity Pe??zacz:
Poziom: 25
Si??a: 50
Zr?czno???: 50
Zdrowie: 500
Mana: 0
Pe??zacz w nowej roli. Jak nazwa wskazuje, jest jadowity. Wystarczy jeden cios aby zatru? swoj? ofiar?. Podatny na ogie??. Jest to gatunek na wymarciu i s? pod ochron? Pradawnych. Mo??na je spotka? tylko w jaskini z teleportem do Pradawnych. Po przej??ciu tej jaskini przez Bezimiennego ten gatunek sta?? si? ca??kowicie wymar??y.

Data dodania : 16:26 03.01.2009 | przez Zdunek
Ostatnio edytowane : 21:24 09.02.2010 | przez Bruce

Profesjonalne strony internetowe
Bruce 19:07 03.01.2009 Te teksty maj? si? wszystkim spodoba?. W ko??cu s? mojego autorstwa. Jak kto?? napisze, ??e si? nie podobaj? dostanie bana, buahahahaha...Zdunek 19:29 03.01.2009 Cytuję:Te teksty maj? si? wszystkim spodoba?. W ko??cu s? mojego autorstwa. Jak kto?? napisze, ??e si? nie podobaj? dostanie bana, buahahahaha...
A co je??li mi si? nie podobaj? ? biggrin.gif :joke:
MWL 20:44 03.01.2009 Nie no, serio, bardzo ??adny opis tongue.gifSzkodnik 22:24 03.01.2009 Zestawienie bardzo fajne. Czyta si? przejrzy??cie i przyjemnie. Wida?, ??e w wersji 1.04 zmieni??y si? nazwy niekt??rych potwor??w.Zdunek 23:14 03.01.2009 Cytuję:Zestawienie bardzo fajne. Czyta si? przejrzy??cie i przyjemnie. Wida?, ??e w wersji 1.04 zmieni??y si? nazwy niekt??rych potwor??w.
Tak prawd? m??wi?c s? to chyba nazwy z 1.03 ? Prawda Bruce ? biggrin.gif
Bruce 10:12 04.01.2009 Cytuję:Tak prawd? m??wi?c s? to chyba nazwy z 1.03 ? Prawda Bruce ? biggrin.gif
Prawda laugh.gif
Szkodnik 15:45 04.01.2009 Cytuję:Prawda laugh.gif

Mo??liwe tongue.gif, dawno ju?? nie gra??em w MT.
Bruce 17:21 04.01.2009 Zrobi??em update potwor??w do wersji 1.04 biggrin.gifFenix 6:27 05.01.2009 To mi przypomnia??o, ??e nieumar??e elity i szamani maj? dosta? nowe mordy, kt??re walaj? mi si? po komputerze biggrin.gif
PS ich wcale nie jest tylko 2 i 1 biggrin.gif
Lord Micha?? VIII 8:53 05.01.2009 Przyda??oby si? u??redni? wielko??? obrazk??w...

Bardzo dobra robota smile.gif
Strona 1 2 3 4 Jeżeli chcesz dodać komentarz zapraszamy na Forum.