Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat grupy PoziomkaZ oraz innych grup modderskich to to zarejestruj się na forum!
Pamiętaj>>Rejestracja>>Zapomniałeś hasła
Projekty
Partnerzy
Forum
Download
Galerie
Zaawansowane Szukanie

Artykuły:

Od zera do Moddera cz. 2Tutorial -cz. 1 Od zera do ModderaPoziomkaZ TeamKrtkie podsunowanie dzia?alnosci grupy PoziomkaZSpis Modw wraz z dzia?aj?cymi linkami do downloaduMroczne Tajemnice - KodyDownload - Dark MysteriesMrocznych Tajemnic Czar.

Kategorie:

PortalMroczne TajemnicePoziomkaZModdingDownloadInne

Polecamy:

Po prostu www.wklejasz.pl tekst, obrazki, filmiki z YT i pokazujesz znajomym

Statystyki:

Nasi Użytkownicy napisali 926 Komentarzy.
Mamy 3468 Zarejestrowanych Użytkowników.

Service Pack 1.4 do Gothic 2: Noc Kruka

Lista zmian:
- Naprawiony b??d zwi?zany z Laresem i ornamentem.
- Naprawiony b??d dotycz?cy Ciphera, dzi?ki ktremu gracz sprzedawa? ca?y ekwipunek owej postaci, a nast?pnie bi? go i ca?y sprz?t wraca? z powrotem do gracza.
- Zlikwidowany b??d zwi?zany Busterem i rogami Cieniostwora.
- Podczas rozmowy z Busterem, posta? ta opowiada o Sentenzie. Bohater uznaj?c t? wskazwk? za wa?n?, mwi mu, ?e zap?aci za t? informacj? 5 sztuk z?ota, po czym Buster dzi?kowa? mu za to. W rzeczywisto?ci gracz nie oddawa? najemnikowi ani grosza. B??d ten zosta? wyeliminowany.
- Usuni?ty bug zwi?zany z Wasilim. Gracz mg? go bi?, a z jego zw?ok wyci?ga? stare monety, ktre potem mg? odsprzeda? Wasiliemu - i tak w niesko?czono??.
- Gdy jeste?my na farmie, podczas rozmowy z postaciami widzimy opcj? dialogow? typu "Chc? do??czy? do Najemnikw!". Opcja ta zosta?a zmieniona i jest widoczna dopiero, gdy porozmawiamy z Lee na temat do??czenia do Najemnikw.
- Naprawiono b??d w polskiej polonizacji. W jaskini nieopodal piramidy znajduj? si? golemy. Ich nazwa nie zosta?a przet?umaczona na j?zyk polski, a gracze my?leli, ?e to po prostu nowy typ golemw. B??d zosta? usuni?ty, a tajemnicze istoty to po prostu kamienne golemy.
- Naprawiono bug zwi?zany z Vatrasem i almanachem. Teraz w szstym rozdziale nie mo?emy odkupowa? od niego owej ksi?gi, a nast?pnie oddawa? za punkty do?wiadczenia.
- Naprawiono b??d zwi?zany z Bosperem, polegaj?cy na drogiej sprzeda?y skr dla owej postaci, a nast?pnie odkupowanie ich po ni?szej cenie. Teraz sprzedaj?c skry Bosperowi nie mo?emy ich odkupi?.
- Poprawiono mini-zadanie zwi?zane z ksi?g? rachunkow? Lehmara. Teraz oddaj?c ksi?g? Thorbenowi, Coragonowi lub Hannie, nie mo?emy jej w ?aden sposb odzyska?.
- Usuni?to bug zwi?zany z Janem. Gracz mg? go bi?, a z jego zw?ok wyci?ga? smocz? krew, ktr? potem mg? odsprzeda? Janowi - i tak w niesko?czono??.
- Naprawiony b??d dotycz?cy Hodgesa, dzi?ki ktremu gracz sprzedawa? ca?y ekwipunek owej postaci, a nast?pnie bi? go i ca?y sprz?t wraca? z powrotem do gracza.
- Naprawiono b??dy, ktre wyst?puj? w wyniku niekompletnie przet?umaczonych skryptw przez Lorda Micha?a z TheModders. Teraz wszystkie skrypty s? po polsku.
- Usuni?ty b??d zwi?zany z Carlem i jego robotnikiem, dzi?ki ktremu gracz mg? pobi? owe osoby i dzi?ki temu uzyskiwa? niesko?czon? ilo?? stali. Teraz postacie te s? nie?miertelne, wi?c gracz nie mo?e wykonywa? tej czynno?ci.
- Bennet ju? nigdy wi?cej nie sprzeda niesko?czonej ilo?ci stali. Ba, gracz w ogle nie mo?e ju? jej u niego kupowa?, gdy? jest ona teraz sprzedawana przez Hodgesa (asystenta Benneta) po dwie sztuki na jeden rozdzia?.
- Od teraz przy spytaniu Roda o nauk? pos?ugiwania si? broni? dwur?czn?, dodawany jest wpis do dziennika, ktry mwi, ?e w posta? mo?e nauczy? nas pos?ugiwania si? broni? dwur?czn?.
- Poprawiony dialog ze stra?nikiem po?udniowej bramy miasta.
- Nowe opcje w menu g?wnym (m.in. mo?liwo?? wy??czenia reklam).
- Zmniejszono ilo?? do?wiadczenia jakie otrzymujemy po oddaniu Scattemu kufla piwa.
- Usuni?ty b??d, ktry objawia? si? poprzez niesko?czony zapis w dzienniku przy rozmowie z Thorbenem o wytrychach.
- Rozmna?anie mieczy u Harada zosta?o wyeliminowane. Gracz mg? sprzedawa? jeden miecz w cenie dwch poprzez wykorzystanie powszechnie znanego tricku.
- Wyeliminowanie b??dw zwi?zanych z niemieckimi tekstami w polskiej wersji gry.
- Od teraz niemo?liwe jest uzyskanie 12000 sztuk z?ota po pobiciu Jana, gdy damy mu te pieni?dze na wyrb zbroi.
- Demony zosta?y zmniejszone o 25%, skutkiem czego nie blokuj? si? ju? w przej?ciach.
- Usuni?cie b??du, w skutek ktrego Francis i jego pobicie skutkuje odebraniem jego ksi?gi z notatkami, a nast?pnie oddawaniu mu jej w niesko?czono?? za punkty do?wiadczenia i z?oto.
- Poprawione drobne literwki pope?nione przez CD Projekt w tekstach gry.
- Od teraz Grom ?pi w ??ku w swoim namiocie, a nie na stoj?co przed nim.
- Zmieniono nazwy drewna do ci?cia z "Pi?a do ci?cia" na "Drewno" (niedorbka CD Projekt).
- Kolejne usuni?cie ostatkw niemieckich tekstw (jeszcze jakie? wyst?puj?, prosimy to zg?asza? na naszym forum [gothic.gram.pl/forum]).
- Od teraz gracz nie mo?e odkupi? paczki stali od Huno.
- Teraz stra?nik w kopalni bandytw po uwolnieniu niewolnikow nie ma kwestii "Uwolnij niewolnikw!".
- Naprawiono b??d w dialogu nauczania Jackiem Aligatorem.
- Naprawiono b??d w wyniku ktrego niektrzy nauczyciele l?dowali we wpisie "Nauka", a nie "Nauka w ?wiecie zewn?trznym".
- Teraz w zadaniu "Kto? co? zgubi?" po oddaniu przedmiotu Hannie rzecz ta znika nam z ekwipunku.
- Usuni?te resztki niemieckich tekstw, ktre zosta?y wytropione przez u?ytkownikw Tawerny Gothic (by?o ich naprawd? ma?o).
- Halvor ju? nie b?dzie powtarza? dwukrotnie jednej ze swoich wypowiedzi.
- Mo?liwo?? odkupienia od Coragona pier?cienia Valentina zosta?a usuni?ta.
- Dobne korekty j?zykowe.
- Zlikwidowano niektre podwjne wpisy w dzienniku.
- Dodano obs?ug? muzyki podczas gry, kiedy to "Noc Kruka" dzia?a pod kontrol? systemu Windows Vista.

UWAGA!!! Tego Service Pack'a nale?y zainstalowa? do g?wnego folderu z zainstalowan? gr? i do uruchomienia nie wymaga GothicStartera. ?ycz? mi?ej gry.
Pobierz Service Pack 1.4 (strona 1)
Pobierz Service Pack 1.4 (strona 2)

Data dodania : 11:26 10.03.2009 | przez Bruce
Ostatnio edytowane : 21:43 08.06.2009 | przez Zdunek

Profesjonalne strony internetowe
xenonisbad 13:29 10.03.2009 Cytuję:- Dobne korekty j?zykowe.
Ju? si? ich boj?. Tylko dlaczego nazwano to SP1.4? Ja mam wersj? gry 2.6.
Bruce 14:56 10.03.2009 Cytuję:Ju? si? ich boj?. Tylko dlaczego nazwano to SP1.4? Ja mam wersj? gry 1.6.
Bo to jest nazwa SP, a nie gry.
i1717 21:08 28.06.2009 Ja gram w normaln? wersje gothic 2Strona 1 Jeżeli chcesz dodać komentarz zapraszamy na Forum.