Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat grupy PoziomkaZ oraz innych grup modderskich to to zarejestruj się na forum!
Pamiętaj>>Rejestracja>>Zapomniałeś hasła
Projekty
Partnerzy
Forum
Download
Galerie
Zaawansowane Szukanie

Artykuły:

Od zera do Moddera cz. 2Tutorial -cz. 1 Od zera do ModderaPoziomkaZ TeamKr??tkie podsunowanie dzia??alnosci grupy PoziomkaZSpis Mod??w wraz z dzia??aj?cymi linkami do downloaduMroczne Tajemnice - KodyDownload - Dark MysteriesMrocznych Tajemnic Czar.

Kategorie:

PortalMroczne TajemnicePoziomkaZModdingDownloadInne

Polecamy:

Po prostu www.wklejasz.pl tekst, obrazki, filmiki z YT i pokazujesz znajomym

Statystyki:

Nasi Użytkownicy napisali 927 Komentarzy.
Mamy 3471 Zarejestrowanych Użytkowników.

Kolejna wersja patcha do Gothic 3

Lista zmian:
Cytuję:Og??lne
- rozwi?zano problem zwi?zany z wyst?powaniem "czerwonych tekstur" na kartach obs??uguj?cych Pixel Shader w wersjach 2.0a oraz 2.0b. (Problem mo??e dalej wyst?powa? na kartach obs??uguj?cych Pixel Shader 2.0 np. ATi Radeon 9500-9800.)
- wy??wietlanie czasu w grze b?dzie aktualizowane natychmiast po wczytaniu zapisanej gry.
- instalator nie b?dzie ju?? odinstalowywa?? gry X3.
- zaktualizowano napisy ko??cowe CP.

Grafika
- Przywr??cono pierwotny wygl?d ognistej kuli. Kula nie roz??wietla jednak otoczenia.
- Dodano now? opcj? "Mi?kka woda" (dost?pna tylko dla kart obs??uguj?cych Pixel Shader 3.0 i wy??sze.)
- Rozwi?zano problem zwi?zany z wy??wietlaniem wielu ksi???yc??w na niebie.

D??wi?k
- Odg??osy deszczu i wiatru b?d? zaczyna??y i ko??czy??y si? zgodnie z odpowiednimi efektami graficznymi.

Dialogi
- Usuni?to b???d zwi?zany z dost?pem do niew??a??ciwej opcji dialogowej podczas rozmowy z Julio po ??mierci Hassana a przed wykonaniem misji "Z??odzieje rudy".

Wewn?trzne menu gry
- Warto??ci ochrony wy??wietlane w menu b?d? teraz zawiera??y wp??yw zwi?zany z umiej?tno??ciami ulepszania pancerzy i szat.

Inwentarz i sprawy z nim zwi?zane (handel, kradzie??, etc.)
- Temmy zn??w sprzedaje kamienne tablice.
- Podczas okradania mag??w i szaman??w z wykorzystaniem opcji "We?? wszystko" liczba czar??w tj. kula ognia czy lodowa lanca nie b?dzie ju?? wzrasta??a w ksi?dze zakl??.
- Podczas okradania Thoralda (po zdobyciu przez niego pancerza) z wykorzystaniem opcji "We?? wszystko" jego twarz nie b?dzie ju?? zdeformowana.

Walka
- Usuni?to b???d zwi?zany z brakiem zadawania obra??e?? NPC podczas wykorzystywania magicznych i zasi?gowych broni.
- Usuni?to b???d zwi?zany z "trybem w??ciek??o??ci" zwierz?t.

Sterowanie
- Bezimienny mo??e blokowa? bezpo??rednio po klikni?ciu LPM.
- Gra nie b?dzie wychodzi??a z b???dem, je??li wykorzystamy k????ko myszy po wej??ciu do wewn?trznego menu gry.

Jak wida? po ilo??ci zmian, ostatni patch nie by?? pozbawiony wad. Tego Hotfix'aa instaluje si? na wersj? 1.70 i nie jest konieczna nowa gra.
??ci?gnij Community Patch Hotfix 1.71

Data dodania : 14:19 16.04.2009 | przez Bruce
Ostatnio edytowane : 19:10 16.04.2009 | przez Bruce

Profesjonalne strony internetowe
Rodgezius 15:29 17.04.2009 Co to ten efekt "Mi?kka Woda" ?Zdunek 15:57 17.04.2009 Cytuję:Co to ten efekt "Mi?kka Woda" ?
Spirytus 50 na 50 z wod? ;] potem robi si? mi?kka g??owa i nogi

A tak serio, to woda kt??ra w teori wygl?da bardziej prawdziwie, ale w praktyce jeszcze bardziej si? ??wieci i jeszcze gorzej wygl?da ;]
Strona 1 Jeżeli chcesz dodać komentarz zapraszamy na Forum.