Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat grupy PoziomkaZ oraz innych grup modderskich to to zarejestruj się na forum!
Pamiętaj>>Rejestracja>>Zapomniałeś hasła
Projekty
Partnerzy
Forum
Download
Galerie
Zaawansowane Szukanie

Artykuły:

Od zera do Moddera cz. 2Tutorial -cz. 1 Od zera do ModderaPoziomkaZ TeamKr??tkie podsunowanie dzia??alnosci grupy PoziomkaZSpis Mod??w wraz z dzia??aj?cymi linkami do downloaduMroczne Tajemnice - KodyDownload - Dark MysteriesMrocznych Tajemnic Czar.

Kategorie:

PortalMroczne TajemnicePoziomkaZModdingDownloadInne

Polecamy:

Po prostu www.wklejasz.pl tekst, obrazki, filmiki z YT i pokazujesz znajomym

Statystyki:

Nasi Użytkownicy napisali 927 Komentarzy.
Mamy 3471 Zarejestrowanych Użytkowników.

Gothic: W??adca Duch??w [update]

Wczoraj wieczorem swoj? premier? mia??a modyfikacja W??adca Duch??w do pierwszej cz???ci Gothica. Autorem jest Sergio z forum www.themodders.org. Wi?cej informacji w rozwini?ciu newsa.

Wst?p do fabu??y modyfikacji:

Zanim pojawili si? cz??owiek i bestia, ca??ym wszech??wiatem rz?dzili nie tylko Innos, Beliar i Adanos, ale tak??e czwarty, zapomniany b??g, kt??ry dzi?ki swej mocy, m??g?? kontrolowa? wszystkie cztery ??ywio??y.
Z ka??dym nowym powsta??ym ??wiatem ??w b??g stawa?? si? coraz pot???niejszy, a?? w ko??cu przewy??szy?? si??? wszystkich swoich braci. Ci za?? w obawie przed jego rosn?c? pot?g? postanowili pozby? si? go aby ich w??adza nie by??a zagro??ona, nawet Adanos, stra??nik r??wnowagi zgodzi?? si? w obawie przed zak????ceniami porz?dku na ??wiecie. I tak jak zaplanowali, tak te zrobili, b??g ??ywio????w zosta?? pokonany jednak Innos, Beliar i Adanos nie mieli wystarczaj?co du??o mocy by ca??kowicie zniszczy? pot?g? w??adcy ??ywio????w. Dlatego rozdzielili j? na cztery cz???ci, a ka??d? z nich uwi?zili w magicznym pier??cieniu. Tymi cz???ciami by??y ogie??, woda, ziemia i powietrze.
Pier??cie?? ognia wzi??? Innos i jego symbolem zosta?? p??omie??. Pier??cie?? wody zabra?? Adanos wyznaczaj?c tym samym t? ??yciodajn? substancje na sw??j znak. Pier??cie?? ziemi za?? wzi??? Beliar, jako symbol jego w??adzy nad ??yciem i ??mierci?. Tylko pier??cie?? powietrza pozosta?? bez w??a??ciciela, a ka??dy z bog??w chcia?? go dla siebie.
Adanos chc?c zachowa? r??wnowag? stworzy?? Myrthan? i otaczaj?ce j? wyspy, a pier??cie?? powietrza wys??a?? w??a??nie tam. Wtedy to Innos i Beliar powo??ali do ??ycia cz??owieka i bestie by ci zapewnili im moc ??ywio??u powietrza, kt??ry pono? ???czy?? wszystkie inne. Jednak cz???? ludzi, oburzona nie ko??cz?c? si?, krwaw? walk? zbuntowa??a si? przeciw Innosowi tworz?c zal???ek zakonu mag??w wody i Mrocznego Bractwa kt??re to odnalaz??o pier??cie?? powietrza. Adanos chc?c zachowa? to wydarzenie w tajemnicy odda?? sw??j pier??cie?? magom wody by ci z jego pomoc? chronili, mroczne bractwo. To samo jednak zrobili Innos i Beliar by go odnale???. Innos odda?? pier??cie?? ognia najlepszym z wojownik??w, za jego pomoc? nauczyli si? oni wa??y? pot???ne eliksiry i tworzy? magiczne runy. Beliar za?? przekaza?? pier??cie?? ziemi swoim s??ug?, kt??rzy jednak zgin?li podczas ataku armii ludzi. Ci znale??li pier??cie?? jednak jego moc zupe??nie ich omami??a, zbuntowali si? przeciw swym dow??dcom i rozproszyli po kontynencie tworz?c pierwszych bandyt??w. Tak oto wszystkie pier??cienie znalaz??y si? w r?kach ludzi, kt??rzy wszyscy, dziwnym zbiegiem okoliczno??ci znale??li si? w g??rniczej dolinie. To tutaj, na tym odci?tym od reszty ??wiata skrawku ziemi, mia??a si? odegra? bitwa o jego przysz??o???, i przysz??o??? jego tw??rc??w.

Nowo??ci zawarte w modyfikacji:

-mo??liwo??? werbowania najemnik??w
-mo??liwo??? zmieniania wygl?du bohatera
-mo??liwo??? kupowania oswojonych zwierz?t
-dw??ch nowych kupc??w z magicznymi broniami dystansowymi i w zwarciu
-dwa nowe zadania poboczne
-kilkadziesi?t nowych NPC
-nowa fabu??a kt??r? mo??na uko??czy? na dwa sposoby

Minusy modyfikacji:

-mod typowo skryptowy, nie ma nic po za tym
-niekt??re potwory (nie wiem dlaczego) nie chc? nas atakowa?
-do uko??czenia fabu??y wymagane s? dobre umiej?tno??ci w walce oraz wysoki poziom
-mo??e wyst?pi? troch? liter??wek
-mia??y by? pokazy slajd??w ale niestety jeszcze nie ma (przynajmniej w tej wersji).
Je??eli sko??czycie moda i b?dziecie chcieli pozna? fabu??? modyfikacji to napiszcie GDZIE?? NA FORUM.


Zapraszam do gry, gr? mo??na pobra? pod tym adresem:

http://www.sendspace.pl/file/87f396ab2ea164e0a99c07d

Za pomoc w uko??czeniu modyfikacji autor dzi?kuje Adanosowi.

?r??d??o: http://themodders.org/index.php?showtopic=...amp;#entry64958

Data dodania : 9:38 12.09.2009 | przez Adanos
Ostatnio edytowane : 13:33 13.09.2009 | przez Adanos

Profesjonalne strony internetowe
Vverino 16:25 08.10.2009 kto?? m??g??by mi dok??adnie napisa? jak to odpali??Geralt 22:00 26.04.2010 Fajny mod rolleyes.gifStrona 1 Jeżeli chcesz dodać komentarz zapraszamy na Forum.