Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat grupy PoziomkaZ oraz innych grup modderskich to to zarejestruj się na forum!
Pamiętaj>>Rejestracja>>Zapomniałeś hasła
Projekty
Partnerzy
Forum
Download
Galerie
Zaawansowane Szukanie

Artykuły:

Od zera do Moddera cz. 2Tutorial -cz. 1 Od zera do ModderaPoziomkaZ TeamKrtkie podsunowanie dzia?alnosci grupy PoziomkaZSpis Modw wraz z dzia?aj?cymi linkami do downloaduMroczne Tajemnice - KodyDownload - Dark MysteriesMrocznych Tajemnic Czar.

Kategorie:

PortalMroczne TajemnicePoziomkaZModdingDownloadInne

Polecamy:

Po prostu www.wklejasz.pl tekst, obrazki, filmiki z YT i pokazujesz znajomym

Statystyki:

Nasi Użytkownicy napisali 926 Komentarzy.
Mamy 3468 Zarejestrowanych Użytkowników.

Archwium Newsw z poprzedniej strony Poziomek

News 19.12.08 Grupa PoziomkaZ ?yczy Wam weso?ych, radosnych i rodzinnych ?wi?t. Spe?nienia marze?, nawet tych najskrytszych. Oraz szcz??liwego i wybuchowego nowego roku.


Chcia?bym poinformowa? tak?e ?e nabr na betatesterw oraz dubbingerw zosta? zako?czony, dzi?kujemy za zainteresowanie. Gdy? nabr zako?czy? si? w?a?ciwie kilka dni temu, nie napisali?my do pewniej ilo?ci osb ?e tak si? sta?o, tak?e nie mieli?my czasu(i g?owy) by napisa? o tym newsa), chc? przeprosi? wszystkich ktrzy nie dostali ?adnej wiadomo?ci, oraz pogratulowa? wszystkim ktrym si? uda?o.

Dla tego ?e id? ?wi?ta, zapowiadam ma?? niespodziank? o ktrej dowiecie si? drugiego dnia ?wi?t. Niestety nie b?dzie to gotowy dubbing, lecz my?l? ?e informacja ta zadowoli spor? grup? osb.
Edit: Nabr na osoby dubbinguj?ce ci?gle otwarty, przepraszam za b??d wink.gif .
Edit2: Oosby dubbiguj?ce tez nie s? ju? potrzebne.

doda?: Zdunek

News 02.12.08
Witam wszystkich po d?ugim milczeniu. Jak niektrzy si? domy?laj?, mamy pewne problemy. Zacznijmy od dubbingu, w?a?ciwie ka?da posta? ma nagrane dialogi, lecz w betatestach powychodzi?o ?e np. postaci ktra ma dwie?cie dialogw, brakuje 5-10 dialogw. A po osobie ktra dubbingowa?a dan? posta? ani widu, ani s?ychu. Chyba najgorzej jest z dialogami Bezimiennego, brakuje oko?o 160 dialogw z kilku tysi?cy. Drugim problemem s? betatesty, wi?kszo?? betatesterw ktra si? zg?osi?a, po prostu si? opierdala(my?l? ?e opierdala to dobre s?owo).
Z tego powodu prosz? osoby wcze?niej dubbinguj?ce o skontaktowanie si? z nami przez e-maila(poziomkaz@gmail.com). Tak?e betatesterw ktrzy si? zg?osili prosz? o wzi?cie si? do roboty, je?li jeszcze bardziej si? zirytuj? to opublikuj? wszystkie dane kontaktowe ktre podawali?cie, szanowni betatesterzy ktrzy chcieli sobie tylko pogra?...

Dlatego

Og?aszam nabr na Dubbingerw i Betatesterw.

Osoby ktre chc? zaj?? si? dubbingiem, prosz? o wysy?anie prbek g?osu na naszego maila(poziomkaz@gmail.com), je?li nie macie pomys?u to proponuj? przeczyta? fabu?? z naszej strony. Je?li nie zg?osi si? osoba ktra nagrywa?a dialogi Beziego to niestety b?dziemy musieli znale?? inn? osob? do nagrania wszystkich dialogw. Je?li kto? czuje si? na sile nagra? kilka tysi?cy dialogw niech tak?e podkre?li to w e-mailu) Przyszli betatesterzy, niech napisz? do nas e-maila z danymi kontaktowymi, wiekiem oraz dla czego chc? zosta? betatesterami.

Jednocze?nie chcia?bym przeprosi? wszystkich za zwlekanie z napisaniem tego newsa.

doda?: Zdunek

News 23.09.08 Mam garstk? ?wie?ych informacji, po pierwsze uda?o si? skontaktowa? z Koordynatorem dubbingu, ten z powodu studiw i problemw ze sprz?tem rezygnuje ze stanowiska, na szcz??cie ma wszystkie potrzebne dialogi.
Jest ju? nowy koordynator ktry w tym momencie powinien ?ci?ga? wszystkie dialogi od poprzedniego. A ja mam nadziej? ?e wszystko szybko ruszy do przodu i dubbing b?dzie wydany najszybciej jak to mo?liwe i co wa?ne na najwy?szym poziomie.

doda?: Zdunek

News 08.09.08Witam wszystkich ktrzy ci?gle odwiedzaj? zapomniana przez ?wiat stron?. Najpierw chcia? bym co? wyt?umaczy?. Ostatnio zaczynacie wiesza? psy na Poziomkach, "?e dubbing jeszcze nie wyszed?, si? opierdzielamy, ?e mwimy ?e dubbing jest gotowy a tak nie jest".
Pierwsze najwa?niejsze, nigdy nie pisa?em ?e dubbing jest gotowy, je?li kto? si? pyta(na forach, GG, Skype czy mailu) pisa?em ?e nie wiem kiedy b?dzie dubbing i ?e jak b?dzie sko?czony to zostanie udost?pniony.
Dubbing jeszcze nie wyszed? bo nie by? sko?czony, ja nie mam ochoty p?niej na gg s?ucha? ?e brakuje dialogw, czy s? jakie? b??dy, tak jak by?o w poprzednich wersjach moda, wydanego szybciej bo ludzie si? domagali.
Odno?nie opierdzielania si? my Poziomki robimy tylko patch, ca?y dubbing jest robiony przez fanw, dubbing w?a?ciwie tylko patronujemy, czyli w?a?ciwie pilnujemy przy testach i sk?adaniu. Chocia? i tak nie rozumiem czemu si? czepiacie, wszyscy ktrzy robi? przy patchu czy dubbingu robi? to ZA DARMO . Cz??? osb ma rodziny, inni (jak np. ja czy Fenix) maj? w tym roku matur?.
Wi?c je?li kto? b?dzie chcia? wyklina? Poziomki i inne osoby pracuj?ce przy dubbingu niech pomy?li(to chyba nie boli) nie pisze nic, a je?li chce by dubbing wyszed?, niech napisze maila i spyta si? jak mo?e pomc.

Teraz troch? informacji zwi?zanych z post?pem prac.
Najpierw dobra wiadomo?? wszystko nowe co chcieli?my doda? w patchu uda?o si? nam doda?. Cz??? z tych rzeczy jest przetestowana, cz??? wymaga jeszcze testw ale testowanie tych rzeczy nie powinno by? zbyt czasoch?onne.
Teraz ta gorsza nowina,'Urwa? si?' kontakt z Koordynatorem dubbingu, czyli z jedyn? osob? ktra ma poprawione i nowo nagrane dialogi z kilku miesi?cy. W tym momencie prbujemy si? skontaktowa? wszelkimi mo?liwymi sposobami, miejmy nadziej? ?e uda si? z Nim skontaktowa? do?? szybko.


doda?: Zdunek

News 06.06.08 Tego newsa pisz? ze wzgl?du na oglny spam jaki dochodzi do mnie z r?nych stron(e-mail, shoutbox, gg). Testowanie moda ci?gle trwa i systematycznie posuwa si? do przodu. Nie mamy mo?liwo?ci przyspieszenia testw i poprawiania b??dw, osoby ktrym si? nie p?aci(betatesterzy) nie pracuj? najwydajniej. Z wydajno?ci? jest owiele lepiej ni? przy pierwszych testach moda(wersja bez dubbingu) ale to ci?gle nie to. Tak?e usilnie prosz? o niespamowanie z pytaniami typu "kiedy b?dzie dubbing" czy "jak id? prace nad dubbingiem" bo ci?g?e pisanie ?e idzie dobrze nie jest najfajniejszym zaj?ciem i ktre(przy tej ilo?ci osb ktre pisz?) jest dosy? czasoch?onne.

Poprzedni news ci?gle aktualny.

Teraz na koniec taka ciekawostka opisana przez jednego z fanw MT, sam Gothic nie dzia?a na linuxie lecz z MT o dziwo w??cza si? bez problemu. Przetestowane przez dwie osoby.

doda?: Zdunek

News 24.04.08Przy testowaniu Dubbingu doszli?my do wniosku ?e kilka osb potrzebuje nowych garde?, w zwi?zku z tym otwieram nabr na Dubbingerw. Jest to ostatnia szansa na znalezienie si? Waszego g?osu w Mrocznych Tajemnicach.
Wszystkich ch?tnych prosz? o wys?anie e-maila wraz z prbkami na adres poziomkaz@gmail.com. Od razu po tym jak przeczytamy Wasz? wiadomo?? Dostaniecie odpowied? i je?li b?dziecie si? nadawa?, dostaniecie wszystkie instrukcje.

PS:Chcemy by dubbing by? na najwy?szym mo?liwym poziomie, dla tego chcemy by kilka postaci by?o nagrywane na nowo. Nie op?ni to wydania Dubbingu bo postaci jest ma?o, lecz wa?ne jest by mia?y dobre g?osy bo s? to bardziej kluczowe dla fabu?y postacie. Nie przerwie to tak?e betatestw, po prostu po dograniu tych postaci zostan? podmienione tylko pliki na lepsze i sprawdzone tylko postacie z nowymi dialogami. Wi?c prosz? nie panikowa? ?e op?ni to wydanie Dubbingu.

doda?: Zdunek

News 21.04.08Testy dubbingu na dobre rozpocze?y si? oko?o tygodnia temu, op?nienie by?o spowodowane ma?ymi problemami z rwnym poziomem g?o?no?ci.
Teraz testy jad? pe?n? par?. Ze wzgl?du na du?? ilo?? dialogw testy i poprawianie wszelkiego rodzaju b??dw na pewno troch? potrwaj? i tu prosz? by nie pisa? do mnie na GG, na Poziomkowego maila czy w Poziomkowym ShoutBoxie, kiedy b?dzie dubbing. B?dzie jak sko?cz? si? BetaTesty.

Min??o 18 dni od wstawienia nowego licznika a tu ju? 10 tysi?cy, chocia? strona nie jest za cz?sto aktualizowana to ci?gle wchodzicie i dzi?ki Wam za to.

Tak?e jak pewnie wszyscy zauwa?yli jest nowy adres www.poziomkaz.pl, w zwi?zku z tym mam do wszystkich ma?? pro?b?, nowy adres jest s?abo w rankingu Google i prosi? bym by?cie ten adres wpisywali wsz?dzie gdzie si? da, na r?nych forach, stronach czy nawet blogach. Z gry wszystkim dzi?kuj? za takie linki

doda?: Zdunek

News 03.04.08
Ju? wczoraj zosta? rozstrzygni?ty nabr na testerw Dubbingu, z po?rd wielu uda?o si? to szcz??liwej trzynastce, ktra dosta?a ode mnie emaile z instrukcjami. Reszta osb ktra si? zg?osi?a nie zosta?a przyj?ta i nawi?zuj?c do osb ktre emaili nie dosta?y, jest to ostateczna decyzja i pisanie na gg czy emaila nie da NIC.
W najbli?szych dniach rozpocznie si? testowanie i mam nadziej? ?e pjdzie szybko i bezproblemowo
Prosz? tak?e by nie pisa? do mnie "Kiedy bedzie dubbing" czy "jak leci z dubbingiem" bo odpisywanie tak du?ej ilo?ci osb ?e nie wiem i? nie jestem jasnowidzem jest m?cz?ce.

Odsy?am jeszcze do krtkiego ale jak?e wspania?ego wywiadu Shergara przeprowadzonego przez Boba Fett z Tawerny Gothic.Wywiad

Jeszcze jedn? nowo?ci? jest dodanie licznika stats24, niestety poprzedni licznik si? zaci??, teraz mia? by z 150 tysi?cy odwiedzin smile.gif

doda?: Zdunek

News 07.02.08
Og?aszam nabr na Testerw Dubbingu. Lecz b?dzie on troch? inny ni? standardowo.
Napiszcie na maila poziomkaz@gmail.com dla czego w?a?nie Wy macie by? testerami dubbingu, oraz opiszcie jaka jest fabu?a moda Mroczne Tajemnice. Tak?e chcia? bym zobaczy? opis waszej ulubionej postaci, oraz ka?dy zg?aszaj?cy niech przy?le jeden Screen z lokacji z moda ktra mu si? najbardziej podoba.
Najlepsze opisy przejd? do cz??ci drugiej(jesli b?dzie za ma?o osb to b?dzie tylko jedna cz???).
Oczywi?cie osoby ktre najbardziej si? wyka?? przy testowaniu b?d? w napisach ko?cowych moda, oraz tak?e ka?da osoba ktra b?dzie uczestniczy?a w dubbingu zostanie wymieniona na stronie Poziomek.
Mam nadziej? ?e zg?osi si? du?o osb, przyspieszy to wydanie modyfikacji z dubbingiem.

doda?: Zdunek

News 21.01.08 Dzi? zosta?y nagrane wszystkie kwestie z MT, pozostaje jeszcze z?o?enie wszystkiego do kupy oraz betatesty(do ktrych w najbli?szym czasie zrobi? rekrutacj?). Co do screenw to dosz?o ich bardzo ma?o, w tym momencie i przy tak ma?ej ilo?ci tworzenie galerii nie ma wi?kszego sensu. Wi?c Postarajcie si? i rbcie fajne screeny. Ten kto przy?le najlepsze screeny b?dzie automatycznie betatesterem Moda.

doda?: Zdunek

News 21.12.07
Jak wida? strona zosta?a troche od?wie?ona, g?wnie pod wzgl?dem kodu, lecz tak?e zosta?y usuniete niepotrzebne dzia?y, zosta? uaktualniony dzia? Download.
Dlatego ?e w Galerii jest ma?o zdj??, prosi? bym wszystkich Fanw o przesy?anie, Screenw, Fan artw i tym podobnych na maila poziomkaz@gmail.com. Najlepsze Screeny zostan? umieszczone w naszej galerii.

doda?: Zdunek

News 18.12.07
Nagrywanie kwestii dobiega ko?ca, jeszcze g?wne poprawi, dogranie kwestii z patcha i wszystkie postacie przemwi?.
Na pewno uciesz? was s?owa Dremeriona, Koordynatora dubbingu:


Jestem zadowolony z jako?ci nagranych dialogw. Nie oby?o si? rzecz jasna bez ?mudnego grzebania w kwestiach, by osi?gn?? jak najlepsz? jako?? d?wi?ku, ale jak na amatorski dubbing jest dobrze, mimo, ?e nie wszystkie nagrania s? idealne. Jestem zaskoczony, ?e wi?kszo?? dubbingerw wykaza?a si? talentami aktorskimi. Co prawda nie na poziomie profesjonalnych aktorw, ale postacie brzmi? wiarygodnie i maj? swj w?asny charakter. Najbli?sze dni to okres wyt??onej pracy przy dubbingu i w ogle przy grze. Mam nadziej?, ?e Mroczne Tajemnice z dubbingiem i pathem wynagrodz? d?ugi czas oczekiwania.Ca?y Zesp? grupy PoziomkaZ czeka du?o wyt??onej pracy, jak Pisa?em w jednym z poprzednich newsw, czeka Was kilka niespodzianek i bajerw. Mam nadziej? ?e zadowoleni b?d? zarwno fani jak i osoby sceptycznie nastawione do modyfikacji Mroczne Tajemnice

doda?: Zdunek

News 09.12.07
Dzisiaj wyszed? e-tygodnik G?os TheModders zwany tak?e Skowytem TheModders, opisuje rzeczy dziej?ce si? na forum TheModders.org, powstaj?ce mody i kilka innych ciekawych rzeczy. Zapraszam wszystkich do czytania. Linki poni?ej :
Link RapidShare
Link Sendspace

doda?: Zdunek

News 06.12.07 My?l? ?e du?o osb czeka na tego Newsa. Jak powszechnie wiadomo mamy po?lizg ktry wynosi prawie p? roku. Prace nad dubbingiem s? ju? w ko?cowej fazie nagrywania dialogw, po sko?czeniu nagrywania krtkie testy i oficjalnie wydamy. Nie zawiedziecie si?, sam Przes?uchiwa?em ostatnio niektre dialogi i by?em zaskoczony ?e jako?? dialogw jest a? tak dobra.

Pozostaje sprawa serwera, cz??? osb wp?aci?o pieni?dze, cz??? osb zadeklarowa?o si? ?e wp?aci pieni?dze tydzie? przed wydaniem moda, lecz niestety zabraknie pewna kwota, je?li tak si? stanie, b?dziemy musieli wykupi? mniejszy serwer i wprowadzi? pewne ograniczenia dotycz?ce ilo?ci ?ci?gni?? na dzie?br> Tak?e prosi? bym by?cie nie wysy?ali mi na maila pomys?w typu ?e wrzuci? na serwery typu rapidshare czy na torrenty, bo to z biegiem czasu zostanie zrobione przez fanw moda(jak to mia?o miejsce przy samym modzie, bez dubbingu). Lecz dzi?kuj? za zaanga?owanie i inicjatyw?

Tak?e chcia? bym podzi?kowa? za odwiedzanie Naszej strony i pisanie w shoutboxie, Wasza cierpliwo?? zostanie nagrodzona. Planujemy kilka niespodzianek przed wydaniem moda, lecz jakich to dowiecie si? p?niej.

doda?: Zdunek

News 11.08.07
Czas leci, dubbing si? tworzy, my?l? ?e na pocz?tku wrze?nia b?dziemy mieli ju? sko?czony dubbing z wszystkimi kwestiami i z ?atk? do MT. Tylko tu nastaje problem i to du?y, mod z dubbingiem b?dzie mia? oko?o 1 gb, niestety nie b?dziemy mieli mo?liwo?ci zahostowania tak du?ego pliku, ze wzgl?du na transwer i miejsce na dsysku, jak wiadomo te serwery ktre mamy teraz przy 200 mb padaj? jak muchy ;] . Wiec prosz? zg?asza? si? do mnie na maila poziomkaz@gmail.com z ofertami serwera gdzie jest oko?o 1,2 GB wolnego miejsca i dzienny transwer to conajmniej 30 GB, a tak?e prosi? bym o "sk?adki" na serwer ktry kosztuje oko?o 600 z?otych, wszystkie rodzaje pomocy prosz? kierowa? na maila. Z gry dzi?kuj? za pomoc, w imieniu moim oraz osb ktre b?d? ?ci?ga?y moda z dubbingiem.

doda?: Zdunek

News 21.04.07
Nast?pny patch poprawiaj?cy kilka ma?ych b??dw. Nast?pnych ?atek mo?ecie si? spodziewa? dopiero przy wydaniu Dubbingu czyli tak od 3 do 5 tygodni wink.gif zapraszam do downloadu.
do pobrania patcha z wersji 1.01 do wersji 1.03

doda?: Zdunek

News 16.04.07
Oto jeszcze ciep?y patch, uploadowany jeszcze kilka minut temu, poprawili?my w nim wszystkie b??dy, zbalansowali?my skille, bronie itp. Je?li chcecie zobaczy? wszystkie zmiany to ?ci?gnijcie moda i zagrajcie w niego;) zapraszam do downloadu.
Update:
W patchu w wersji 1.01 jest powa?ny b?ad dotycz?cy losowego respawnu, dlatego te? w downloadzie pojawi?a si? ?atka z wersji 1.01 do wersji 1.02


doda?: Zdunek

News 23.03.07
Nadszed? wielki dzie?.
Dzi?, w?a?nie teraz o godzinie 19:00 , jeste?my gotowi wydania moda na ?wiat.Po ponad rocznych trudach najlepsza polska(a mo?e i ?wiatowa) modyfikacja Mroczne Tajemice zosta?a uko?czona.
Modyfikacja do ?ci?gni?cia w downloadzie.
Dzi?kujemy wszystkim za wsparcie.
ekipa The Poziomkaz

Drodzy fani Mrocznych Tajemnic.
Wiemy, ?e nie wolno pobiera? op?aty za modyfikacje i nie pobieramy ich. Jednak je?eli podoba? si? wam mod i chcieli by?cie nas w jaki? sposb wesprze?, to zach?camy do niewielkiej i dobrowolnej pomocy finansowej:

Je?li kto? jeszcze b?dzie chcia? pomc to wysy?ajcie emaile na poziomkaz@gmail.com


Za wszelakie wsparcie serdecznie dzi?kujemy...

doda?: Zdunek

News 16.03.07
Mod jest ju? gotowy, lecz chcemy po?wi?ci? tydzie? na promocje moda.Rozsy?amy maile do r?ych serwisw. Je?eli b?d? zainteresowani, w zamian za newsa na 1 stronie dostan? moda do przetestowania.
Oficjalna premiera odb?dzie si? ju? w przysz?y pi?tek 23 marca wink.gif .

A oto prbna, testowa wersja intra z kilkoma niedoci?gni??iami i bez d?wi?ku, wersj? finaln? zobaczycie dopiero w modzie.
Intro na youtube


doda?: Zdunek


News 30.01.07 Testw ci?g dalszy, testujemy testujemy i ko?ca nie wida?, czasu ma?o do przetestowania du?o, niestety musimy sprawdzi? wszystko, ka?de nowe zadanie, czar, ?wiat czy przedmiot a to niestety trwa. Dodaje kilka, dok?adnie dziesi?? screenw na zach?te, zapraszam do Galerii. Nie pisze kiedy bedzie premiera moda bo sam nie wiem i nie chce by by?o na mnie ?e obiecywa?em tongue.gif

PS:Dzi?kujemy ?e interesujecie sie naszym projektem, nie zawiedziecie sie na nas.


doda?: Zdunek


News 16.01.07 A testy trwaj? i trwaj?, niestety ?wi?ta i sylwester skutecznie zatrzyma?y prace nad modem, jeste?my ju? w ko?cowej fazie beta testw, w najbli?szych dniach b?dzie premiera. Bardzo przepraszamy za ci?gle przesuwan? premiere ale nasz mod ma by? profesjonalny, bez bugw i dopracowany, ale zapewniam jest na co czeka?

Dodane zosta?o kilka screenw, mo?na zobaczy? je w naszej Galerii

doda?: Zdunek

News 30.10.06 W?a?nie rozpocze?y sie beta testy moda! Testy i poprawki potrwaj? od dwch tygodni do dwch mi?si?cy. Oby jak najkrcej...

doda?: Siekacz

News 20.10.06 Strona zosta?a zaktualizowana dodali?my galerie, uzupe?nili?my wszystkie luki na stronie.
Jak wida? na liczniku odwiedzin, na dole, jest ju? prawie 2000 odwiedzin!!!

I pragne poinformowa? wszystkich zainteresowanych ?e nasz mod jest gotowy w 99% w przysz?ym tygodniu b?dzie ju?, grywalna beta lecz narazie dla betatesterw. Mam nadzieje ?e uda sie nam wyda? moda do ko?ca listopada.

doda?: Zdunek

News 28.07.06 Witamy na oficjalnej stronie grupy Poziomkaz. Pki co strona jest w budowie, wi?c niektre dzia?y jeszcze nie istniej?. Prosimy o cierpliwo?c smile.gif

doda?: Siekacz

News 04.07.06 Dzisiaj zosta? zmieniony layout na stornie, layout zosta? stworzony przez Arthasa40 i dzi?ki mu za to smile.gif .

doda?: Zdunek

Data dodania : 22:54 26.01.2009 | przez Zdunek
Ostatnio edytowane : 22:57 26.01.2009 | przez Zdunek

Profesjonalne strony internetowe
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.Jeżeli chcesz dodać komentarz zapraszamy na Forum.