Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat grupy PoziomkaZ oraz innych grup modderskich to to zarejestruj się na forum!
Pamiętaj>>Rejestracja>>Zapomniałeś hasła
Projekty
Partnerzy
Forum
Download
Galerie
Zaawansowane Szukanie

Artykuły:

Od zera do Moddera cz. 2Tutorial -cz. 1 Od zera do ModderaPoziomkaZ TeamKrtkie podsunowanie dzia?alnosci grupy PoziomkaZSpis Modw wraz z dzia?aj?cymi linkami do downloaduMroczne Tajemnice - KodyDownload - Dark MysteriesMrocznych Tajemnic Czar.

Kategorie:

PortalMroczne TajemnicePoziomkaZModdingDownloadInne

Polecamy:

Po prostu www.wklejasz.pl tekst, obrazki, filmiki z YT i pokazujesz znajomym

Statystyki:

Nasi Użytkownicy napisali 926 Komentarzy.
Mamy 3468 Zarejestrowanych Użytkowników.

Kolejna wersja patcha do Gothic 3

Lista zmian:
Cytuję:Oglne
- rozwi?zano problem zwi?zany z wyst?powaniem "czerwonych tekstur" na kartach obs?uguj?cych Pixel Shader w wersjach 2.0a oraz 2.0b. (Problem mo?e dalej wyst?powa? na kartach obs?uguj?cych Pixel Shader 2.0 np. ATi Radeon 9500-9800.)
- wy?wietlanie czasu w grze b?dzie aktualizowane natychmiast po wczytaniu zapisanej gry.
- instalator nie b?dzie ju? odinstalowywa? gry X3.
- zaktualizowano napisy ko?cowe CP.

Grafika
- Przywrcono pierwotny wygl?d ognistej kuli. Kula nie roz?wietla jednak otoczenia.
- Dodano now? opcj? "Mi?kka woda" (dost?pna tylko dla kart obs?uguj?cych Pixel Shader 3.0 i wy?sze.)
- Rozwi?zano problem zwi?zany z wy?wietlaniem wielu ksi??ycw na niebie.

D?wi?k
- Odg?osy deszczu i wiatru b?d? zaczyna?y i ko?czy?y si? zgodnie z odpowiednimi efektami graficznymi.

Dialogi
- Usuni?to b??d zwi?zany z dost?pem do niew?a?ciwej opcji dialogowej podczas rozmowy z Julio po ?mierci Hassana a przed wykonaniem misji "Z?odzieje rudy".

Wewn?trzne menu gry
- Warto?ci ochrony wy?wietlane w menu b?d? teraz zawiera?y wp?yw zwi?zany z umiej?tno?ciami ulepszania pancerzy i szat.

Inwentarz i sprawy z nim zwi?zane (handel, kradzie?, etc.)
- Temmy znw sprzedaje kamienne tablice.
- Podczas okradania magw i szamanw z wykorzystaniem opcji "We? wszystko" liczba czarw tj. kula ognia czy lodowa lanca nie b?dzie ju? wzrasta?a w ksi?dze zakl??.
- Podczas okradania Thoralda (po zdobyciu przez niego pancerza) z wykorzystaniem opcji "We? wszystko" jego twarz nie b?dzie ju? zdeformowana.

Walka
- Usuni?to b??d zwi?zany z brakiem zadawania obra?e? NPC podczas wykorzystywania magicznych i zasi?gowych broni.
- Usuni?to b??d zwi?zany z "trybem w?ciek?o?ci" zwierz?t.

Sterowanie
- Bezimienny mo?e blokowa? bezpo?rednio po klikni?ciu LPM.
- Gra nie b?dzie wychodzi?a z b??dem, je?li wykorzystamy k?ko myszy po wej?ciu do wewn?trznego menu gry.

Jak wida? po ilo?ci zmian, ostatni patch nie by? pozbawiony wad. Tego Hotfix'aa instaluje si? na wersj? 1.70 i nie jest konieczna nowa gra.
?ci?gnij Community Patch Hotfix 1.71

Data dodania : 14:19 16.04.2009 | przez Bruce
Ostatnio edytowane : 19:10 16.04.2009 | przez Bruce

Profesjonalne strony internetowe
Rodgezius 15:29 17.04.2009 Co to ten efekt "Mi?kka Woda" ?Zdunek 15:57 17.04.2009 Cytuję:Co to ten efekt "Mi?kka Woda" ?
Spirytus 50 na 50 z wod? ;] potem robi si? mi?kka g?owa i nogi

A tak serio, to woda ktra w teori wygl?da bardziej prawdziwie, ale w praktyce jeszcze bardziej si? ?wieci i jeszcze gorzej wygl?da ;]
Strona 1 Jeżeli chcesz dodać komentarz zapraszamy na Forum.