Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat grupy PoziomkaZ oraz innych grup modderskich to to zarejestruj się na forum!
Pamiętaj>>Rejestracja>>Zapomniałeś hasła
Projekty
Partnerzy
Forum
Download
Galerie
Zaawansowane Szukanie

Artykuły:

Od zera do Moddera cz. 2Tutorial -cz. 1 Od zera do ModderaPoziomkaZ TeamKrtkie podsunowanie dzia?alnosci grupy PoziomkaZSpis Modw wraz z dzia?aj?cymi linkami do downloaduMroczne Tajemnice - KodyDownload - Dark MysteriesMrocznych Tajemnic Czar.

Kategorie:

PortalMroczne TajemnicePoziomkaZModdingDownloadInne

Polecamy:

Po prostu www.wklejasz.pl tekst, obrazki, filmiki z YT i pokazujesz znajomym

Statystyki:

Nasi Użytkownicy napisali 926 Komentarzy.
Mamy 3468 Zarejestrowanych Użytkowników.

Premiera Mrocznych Tajemnic 2.01 (uaktualnienie)

Na pocz?tek lista zmian wzgl?dem wersji 1.03:
- dubbing (opcjonalny);
- poprawione b??dy ortograficzne i gramatyczne;
- poprawione t?umaczenie CDP;
- naprawione wszystkie Bugi (w tym gra w ko?ci u Yrpena);
- zwi?kszony poziom trudno?ci;
- nowa walka z Urizielem;
- nowe potwory;
- nowe NPC;
- nowe zadania;
- nowe itemy;
- ostrzenie broni;
- zmieniony koncert In Extremo (7 utworw, d?ugo?? ponad 33 minuty);
- zmieniona muzyka Muzycznego Kryszta?u;
- wi?cej eastergg'w;
- inne, niewielkie poprawki.
Wymagania sprz?towe modyfikacji Mroczne Tajemnice s? porwnywalne z oryginaln? wersj? gry.

Teraz s?w kilka o paczce, ktr? ?ci?gn?li?cie jaki? czas temu. Jest ona zabezpieczona has?em, a oto link do has?a. Mi?ego przepisywania. Ponadto wersja na has?o ma kilka drobnych b??dw, ktre naprawia podany ni?ej patch. A oto linki do wszystkiego (na razie tylko Hotfile i Megaupload. Z czasem w tym temacie b?dzie si? pojawia?o wi?cej linkw):

Mroczne Tajemnice 2.01 (bez dubbingu):
Hotfile
Megaupload


Dubbing:
Hotfile
Megaupload


Urywek z kronik Pradawnych:
"Dawno, dawno temu, z?y duch Wiecznego Narzekacza - wroga szlachetnej grupy PoziomkaZ uda? si? do Grniczej Doliny. w duch chc?c zrobi? na z?o?? PoziomkaZ, zabra? ich najwi?ksze tajemnice i ukry? gdzie? na terenie kolonii. Wiedza ta zosta?a przez wieki osnuta nici? legend. G?osz? one, ?e s? one pilnie strze?one i ten kto je znajdzie i odda grupie PoziomkaZ otrzyma pude?kow? wersj? Mrocznych Tajemnic, specjaln? rang? na forum i by? mo?e i inne przewspania?e dobra. Niemniej jednak nale?y uwa?a?. Dotarcie do nich mo?e si? okaza? bardzo trudne."

Przy tej okazji chcemy tak?e o?wiadczy? ?e nied?ugo zabieramy si? za nowy, bardziej ambitny projekt, lecz wi?cej informacji nied?ugo.

Data dodania : 20:01 30.04.2010 | przez Bruce
Ostatnio edytowane : 17:37 05.06.2010 | przez Bruce

Profesjonalne strony internetowe
Bruce 20:07 30.04.2010 Ci zieloni nie bior? udzia?u w konkursie.
Has?o ma DOK?ADNIE 80 znakw.
Bruce 11:17 13.05.2010 Ju? jest nowy patch. Jak b?dzie wszystko dzia?a?o, to zrobi si? porz?dn? wersj? patcha i moda.
Download
Oto lista zmian:
1.Drake ma teraz gildi? stra?nik;
2.Usuni?cie paru stra?nikom kopalni linijk? o tym, ?e ci?gle nie lubi? Bezimiennego;
3.Poprawiona sprzeda? zbroi bandytw u Krolla;
4.Zmienione statystyki potworw (s? silniejsze i wytrzymalsze);
5.Orkowie znw maj? gildi? orc;
6.Zmienione obra?enia P?omienia Innosa;
7.Zmieniony wzr okre?laj?cy ilo?? do?wiadczenia koniecznego do zdobycia poziomu;
8.Zmniejszona ilo?? do?wiadczenia przyznawanego za ostrzenie;
9.Naprawiona arena (nietestowane);
10.Poprawiona nauka u Sheer'Ghar'a;
11.Bandyci powinni ju? dzia?a?;
12.Po pobiciu przez Sheer'Ghar'a ju? nie znikaj? runy;
13.Teraz jak si? dobije do 100% kusz? i ?uk, nie b?dzie si? trzyma? broni jak miernota;
14.Kereth ma opcj? handlu dzi?ki czemu mo?e skupowa? ca?e ?elastwo;
15.Dodane mikstury dodaj?ce PN, dialogi przy stole alchemicznym dla nich, a tak?e receptury kilku handlarzom.
Konieczna jest nowa gra. Inaczej cz??? zmian (w tym mikstury na PN) nie zadzia?aj?.

A oto tablica zmian do?wiadczenia potrzebna do awansu:
Poziom Do?wiadczenie
0 500
1 1500
2 3000
3 5000
4 7500
5 10500
6 14000
7 22000
8 31000
9 41000
10 52000
11 64000
12 77000
13 91000
14 113500
15 137500
16 163000
17 190000
18 218500
19 248500
20 280000
21 324000
22 370000
23 418000
24 468000
25 520000
26 574000
27 630000
28 702500
29 777500
30 855000
31 935000
32 1017500
33 1102500
34 1190000
35 1298000
36 1409000
37 1523000
38 1640000
39 1760000
40 1883000
41 2009000
42 2159500
43 2313500
44 2471000
45 2632000
46 2796500
47 2964500
48 3136000
49 3336000
50 3540000
Bruce 12:54 13.05.2010 Nowa wersja patcha. Link jest w poprzednim po?cie. Usuwa zdobywanie do?wiadczenia za zabicie przyzwanych szkieletw i zombie.Fenix 20:02 13.05.2010 Kolejna wersja patcha. Tym razem pod lup? zosta?a wzi?ta arena. (link w po?cie Bruce'a)Bruce 16:32 15.05.2010 Oto (miejmy nadziej?) ostatni patch. Jak b?dzie wszystko dzia?a?o, to zrobi si? z tego i moda i patcha.
Patch 2.02
Macie 3 stopnie trudno?ci:
?atwy - statystki potworw, do?wiadczenie za ostrzenie i obstawianie walk na arenie w SO na poziomie z wersji 2.01, zmieniony poziom do?wiadczenia do awansu na nast?pny poziom (patrz tabela w pierwszym po?cie).
Normalny - statystki potworw s? 2 razy wi?ksze, mniejsze ilo?ci do?wiadczenia za ostrzenie, maksymalna stawka obstawiania walk na arenie w SO wynosi 1000 bry?ek rudy, zmieniony poziom do?wiadczenia do awansu na nast?pny poziom.
Trudny - statystki potworw s? 3 razy wi?ksze, brak do?wiadczenia za ostrzenie, maksymalna stawka obstawiania walk na arenie w SO wynosi 250 bry?ek rudy, zmieniony poziom do?wiadczenia do awansu na nast?pny poziom.
Instalacja tak samo jak poprzednio. Stare zapisy gry nie dzia?aj? i nie mo?na zmienia? poziomu trudno?ci w czasie gry.
Fenix 23:02 17.05.2010 Naprawione ostrzenie broni. Teraz trzeba si? jej nauczy?.Bruce 19:45 20.05.2010 Cytuję:Z powodu stanu Odry musz? poinformowa?, ?e do ?rody raczej nie spodziewajcie si? ?adnych pathy.Strona 1 Jeżeli chcesz dodać komentarz zapraszamy na Forum.