Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat grupy PoziomkaZ oraz innych grup modderskich to to zarejestruj się na forum!
Pamiętaj>>Rejestracja>>Zapomniałeś hasła
Projekty
Partnerzy
Forum
Download
Galerie
Zaawansowane Szukanie

Artykuły:

Od zera do Moddera cz. 2Tutorial -cz. 1 Od zera do ModderaPoziomkaZ TeamKr??tkie podsunowanie dzia??alnosci grupy PoziomkaZSpis Mod??w wraz z dzia??aj?cymi linkami do downloaduMroczne Tajemnice - KodyDownload - Dark MysteriesMrocznych Tajemnic Czar.

Kategorie:

PortalMroczne TajemnicePoziomkaZModdingDownloadInne

Polecamy:

Po prostu www.wklejasz.pl tekst, obrazki, filmiki z YT i pokazujesz znajomym

Statystyki:

Nasi Użytkownicy napisali 927 Komentarzy.
Mamy 3471 Zarejestrowanych Użytkowników.

Newsy :

Nowy Patch do Gothic 3: Zmierzch Bog??w

12:01 13.01.2009 | Komentarzy 0 by Bruce

No i sta??o si?. Kolejny patch do dodatku Zmierzch Bog??w w wersji polskiej oznaczony numerem 1.07. Oto lista co poprawia:
1. poprawiono wydajno??? oraz stabilno??? gry
2. poprawiono rozk??ad interfejsu
3. poprawiono skrypty zada??
4. wprowadzono poprawki lokalizacyjne
Troch? wi?cej w rosrzeszeniu Newsa

Tw??j artyku?? mo??e si? dosta? na stron? g??own?!

11:48 10.01.2009 | Komentarzy 5 by Zdunek

Tw??j artyku?? mo??e si? dosta? na stron? g????wn?. Masz tak??e szans? dosta? specjalny znaczek przy Nicku oraz specjaln? grup? i dodatkowe uprawnienia na forum. Dodatkowo dzi?ki dodawaniu news??w, mo??esz do???czy? do grupy Betatester??w Mrocznych Tajemnic. Chcesz dowiedzie? si? jak to zrobi?? To zapraszam do rozszerzenia newsa.

Strona dost?pna w nowym j?zyku

9:11 08.01.2009 | Komentarzy 0 by MWL

Jak mo??na zauwa??y? w menu pojawi??a si? nowa flaga. Nasi s?siedzi z Czech pomagaj? nam, zczesi? nasz portal. PoziomkaZ rozrasta si? na ca??y ??wiat, wszystko dzi?ki naszym staraniom i wsparciu fan??w.

Po???czenie for

19:53 05.01.2009 | Komentarzy 0 by Zdunek

Po d??ugich i ci???kich negocjacjach grupa PoziomkaZ dosz??a do porozumienia z Administracj? forum Gothicdm. Dla nas jest to szansa na zdobycie wi?kszej ilo??ci u??ytkownik??w, a dla nich? Przeczytajcie w rozszerzeniu newsa.

Mroczne Tajemnice po Czesku

1:07 03.01.2009 | Komentarzy 17 by Zdunek

No i sta??o si?, Mroczne Tajemnice doczeka??y si? innej wersji j?zykowej ni?? Polska. Czesi przet??umaczyli moda na sw??j rodowity j?zyk. Nied??ugo Mroczne Tajemnice b?d? tak??e w wersji Angielskiej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Artykuły :

Od zera do Moddera cz. 2

11:42 13.11.2009 | Komentarzy 12 by Zdunek

Oddajemy w Wasze r?ce cz???? drug? tutoriala "Od zera do Moddera" ta cz???? jest w 100% videotutorialem w kt??rym wszystko jest po kolei omawiane.

Ten tutorial nauczy Was jakie narz?dzia s? potrzebne oraz jak ich u??ywa? by szybko zrobi? ??adny ??wiat do gothica.

Update: Dodaj? tak??e plik do gotowego ??wiata oraz groty.

Update2: Uda??o mi si? zuploadowa? film na YT, mo??ecie go obejrze? w rozszerzeniu newsa

Tutorial -cz. 1 Od zera do Moddera

13:33 08.11.2009 | Komentarzy 2 by Zdunek

Prosty tutorial jak stworzy? jaskini? w 3d maxie. Je??li chcecie pozna? podstawy 3d maxa i tworzenia ??wiat??w to zapraszam do przeczytania tego artyku??u wink.gif

PS: Jest to cz???? pierwsza, mam nadziej? ??e uda si? stworzy? reszt? biggrin.gif
PS2: Jak zobaczycie na filmiku, na ko??cu, ma??y ??wiat, przy tworzeniu tutk??w planujemy zrobi? ma??ego grywalnego moda, z tej racji na pewno przydadz? si? ludzie co maj? umiej?tno??ci i ch?? przekazania wiedzy innym, poszukujemy og??lnie ludzi od spacera, skrypt??w i 2d

PoziomkaZ Team

12:54 07.11.2009 | Komentarzy 3 by Zdunek

My??l? ze brakowa??o artyku??u kt??ry opisuje najwa??niejsze osoby kt??re pracowa??y przy modzie.

Wi?c je??li chcecie zobaczy? kto pracowa??/pracuje nad Mrocznymi Tajemnicami i og??lnie dzia??a w Grupie PoziomkaZ to zapraszam do przeczytania tego artyku??u.

Kr??tkie podsunowanie dzia??alnosci grupy PoziomkaZ

21:54 03.09.2009 | Komentarzy 4 by Zdunek

Kr??tkie podsumowanie dzia??alno??ci grupy PoziomkaZ. My??l? ??e artyku?? zainteresuje nie tylko osoby kt??re o PoziomkaZ us??ysza??y dopiero niedawno, lecz tak??e tych kt??rzy s? z nami ju?? na prawd? d??ugi czas.

Spis Mod??w wraz z dzia??aj?cymi linkami do downloadu

11:46 18.06.2009 | Komentarzy 3 by Zdunek

Dzi?ki uprzejmo??ci Bu??y, zamieszczam na www.PoziomkaZ.pl spis mod??w.
Uzupe??niany(w miar? moich mo??liwo??ci) o bezpo??redni link do ??ci?gni?cia.

1 2 3